Splošni pogoji poslovanja Socialne akademije v zvezi s programi in dejavnostmi

Uvod Ti splošni pogoji urejajo poslovanje Socialne akademije v zvezi s programi in dejavnosti ter obveznosti in pravice med Socialno akademijo in uporabniki njenih programov in dejavnosti. Če posamezne programe in dejavnosti urejajo posebni pogoji, ki odstopajo od teh splošnih pogojev, veljajo posebni pogoji, ki so objavljeni pri posameznem programu ali dejavnosti na spletni strani … Nadaljujte z branjem Splošni pogoji poslovanja Socialne akademije v zvezi s programi in dejavnostmi