Splošni pogoji poslovanja Socialne akademije v zvezi s programi in dejavnostmi

Uvod

 1. Ti splošni pogoji urejajo poslovanje Socialne akademije v zvezi s programi in dejavnosti ter obveznosti in pravice med Socialno akademijo in uporabniki njenih programov in dejavnosti.
 2. Če posamezne programe in dejavnosti urejajo posebni pogoji, ki odstopajo od teh splošnih pogojev, veljajo posebni pogoji, ki so objavljeni pri posameznem programu ali dejavnosti na spletni strani Socialne akademije: https://www.socialna-akademija.si. Za zadeve, ki niso urejene s posebnimi pogoji, pa veljajo ti splošni pogoji.
 3. Programi in dejavnosti, ki jih izvaja Socialna akademija, so objavljeni na spletni strani Socialne akademije: https://www.socialna-akademija.si. V objavi programa je praviloma naveden prispevek za udeležbo na programu, morebitni dodatni stroški ter drugi pogoji in omejitve.

Prijava na program in plačilo prispevka ali varščine

 1. Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest praviloma preko elektronske prijavnice, ki je objavljena na spletni strani Socialne akademije.
 2. Če se na program prijavijo udeleženci, stari 16 let ali manj, je za udeležbo potrebna privolitev staršev oz. njihovih zakonitih zastopnikov; če program poteka v tujini, je potrebna pisna izjava staršev oz. zakonitih zastopnikov, da se strinjajo z udeležbo. Prijav brez privolitve ali pisne izjave staršev oz. zakonitih zastopnikov v takih primerih ne bomo upoštevali.
 3. Po prijavi na program Socialna akademija prijavitelju izstavi predračun za plačilo prispevka ali varščine.
 4. Prijava je potrjena s plačilom prispevka za udeležbo na programu ali s plačilom varščine.

Odjava s programa in vračilo prispevka ali varščine pred začetkom programa

 1. Vsak program ima določeno najmanjše število udeležencev, ki je praviloma objavljeno v objavi programa. Če je število prijavljenih manjše od najmanjšega števila udeležencev, si Socialna akademija pridržuje pravico do odpovedi programa. V tem primeru se prijavljenim udeležencem že plačan prispevek ali varščina vrne v celoti.
 2. Odjavo s programa ali dejavnosti je treba sporočiti vsaj 14 dni pred njegovim začetkom, in sicer pisno na e-naslov kontaktne osebe, navedene v objavi programa, ali na info@socialna-akademija.si. Pri pravočasni odjavi vrnemo prispevek ali varščino v celoti. Pri odjavi, ki je sporočena manj kot 14 dni, a ne manj kot 3 dni pred začetkom programa, vrnemo 30 % prispevka ali varščine; če prijavljeni udeleženec v tem časovnem obdobju sam zagotovi zamenjavo, mu vrnemo 90 % prispevka. V primeru odjave manj kot 3 dni pred začetkom programa prispevka ali varščine ne vračamo.
  9a. V primeru pozne odjave oz. neudeležbe na programu ali dejavnosti zaradi višje sile (smrt v ožji družini ali nenadno poslabšanje zdravstvenega stanja, ki ne omogoča udeležbe) vrnemo do največ 90% prispevka ali varščine, glede na že nastale administrativne in druge stroške. Kot dokazilo mora udeleženec organizatorju predložiti bolniški list.

Vračilo prispevka ali varščine po zaključku programa ali dejavnosti

 1. Pri programih, pri katerih udeleženci pred začetkom programa ali dejavnosti plačajo varščino, se le-ta po koncu programa ali dejavnosti vrne v celoti, če je udeleženec izpolnil vse svoje obveznosti v okviru programa ali dejavnosti.
 2. Udeleženec, ki program ali dejavnost zapusti pred zaključkom ali je izključen s strani vodje programa ali dejavnosti, nima pravice do povračila prispevka ali varščine, niti v celoti niti delno.

Prevoz in zavarovanje

 1. Socialna akademija ne poskrbi za prevoz udeležencev na kraj izvajanja dejavnosti, razen če je to izrecno navedeno v objavi programa.
 2. Udeleženci v času udeležbe na programu niso nezgodno zavarovani.

Fotografije

 1. S prijavo na program in udeležbo na njem udeleženec Socialni akademiji dovoljuje objavo fotografij na svoji spletni strani, družbenih omrežjih in v tiskanih publikacijah. Udeleženec ima možnost zahtevati preklic objave, če bi bila jasno označena njegova istovetnost.

 


Comments are closed.

Back to Top ↑

UA-42404711-1