1.3.1 Raziskovanje virov

Ko imaš temo za svoj film in si napisal-a tudi vodilno misel, je čas, da se lotiš raziskovanja virov. Prav to je bistveno za dokumentarni film. Če želiš le posredovati že vnaprej določeno sporočilo, bo to kvečjemu promocijski film za idejo, ne pa pravi dokumentarec.

Katere vire uporabiti zavisi od same teme. Spodaj je zapisanih nekaj idej:

  • intervju s poznavalcem tematike,
  • spletni viri (wikipedija, internetne strani),
  • videoposnetki (marsikaj se danes najde tudi na YouTube),
  • posnetki radijskih oddaj,
  • arhivsko gradivo,
  • materialna gradiva,
  • spomeniki,

Možnosti je ogromno. Od tebe pa je odvisno, kako daleč te bo raziskovanje odneslo. Zase vem, da mi ni bilo težko tudi nekaj mesecev cele dneve brskati po arhivih, pošiljati maile na sto koncev, se dogovarjati za intervjuje z najrazličnejšimi ljudmi …

Ne pozabi si raziskovanja sproti zapisovati! Kontakti, viri, informacije, vse to bo še kako prav prišlo, ko prideš do montaže. Smiselno si je že na računalniku shranjevati vse podatke v posebno mapo.

Pri snemanju intervjujev si sproti zapisuj glavne podatke in okviren čas, kdaj so bili povedani. To ti bo prihranilo precej sivih las pri iskanju ključnih podatkov.

Raziskovanje napreduje postopoma. Potrebna pa je pozornost, da ne zgrešiš kakšne pomembne sledi! V intervjujih boš izvedel-a marsikakšno ime, podatek, drug vir itd. Ko se lotiš raziskovanja le-teh, pa te čakajo spet novi viri in nove sledi …

© 2024, Socialna akademija