1.3.3 Ali dokumentarec rabi scenarij?

Odgovor je DA. Vsak film rabi scenarij. Razlika je le v tem, kako podrobno je zapisan. Pri dokumentarcu je ta scenarij precej bolj ohlapen kot pri igranem filmu, saj ne veš, kaj točno bodo posamezni intervjuvanci povedali pred kamero. Imaš pa nekaj vprašanj, na katera je dobro odgovoriti, preden se lotiš dela:

  • Kakšna je temeljna ideja oz. teza filma? (želiš predstaviti tematiko, ali morda doseči spremembo na bolje?)
  • Komu je film namenjen? (od tega je odvisno, kakšen jezik uporabiti)
  • Katere vire lahko uporabim? (to so lahko ljudje, dokumenti, arhivska gradiva …)

Primer:

Pred kratkim te je navdušila predstavitev ekološkega kmetijstva na solčavskem. O tem želiš posneti dokumentarni film.

  • Temeljna teza filma je npr.: Ekološko kmetijstvo na Solčavskem je navdih za ostale slovenske pokrajine. Ali pa: Slovenija lahko v 20 letih postane samooskrbna.
  • Film je lahko npr. namenjen strokovni javnosti (ministrstva, strokovnjaki za razvoj podeželja), ali pa preprostim ljudem, ki jih zanima možnost ekološkega pridelovanja hrane na domačem vrtu.
  • V filmu lahko uporabim intervju z županom, katerim od kmetov, predstavnikom razvojne agencije, končno tudi s končnimi uporabniki pridelkov. Poleg tega lahko s starimi fotografijami ponazorim, kako se je pokrajina spreminjala skozi leta, ali pa vključim graf za prikaz številčne rasti ekoloških kmetij.

© 2024, Socialna akademija