2.4.5 Zvok

Za snemanje (in razumevanje) zvoka je treba najprej razumeti tole dejstvo:

Jakost zvoka pada s kvadratom razdalje.

Kaj to pomeni? Če razdaljo med govorcem in mikrofonom povečamo x2, se bo jakost zvoka zmanjšala x4. Če jo povečamo x4, se bo jakost zmanjšala x16. In obratno: če razdaljo zmanjšamo na polovico, se bo jakost povečala x4.

Vir: http://media.extron.com/

Zakaj je to pomembno? Poleg zvoka, ki ga želimo posneti, bo snemalnik zajel tudi druge zvoke iz okolja. Mi se jih običajno niti ne zavedamo, saj možgani zvok iz ušes očistijo – snemalniki pa te funkcije nimajo.

Ti zvoki okolja lahko izvirajo od zelo oddaljenih zvočil: letal, vlakov, grmenja … Ker so zvočila tako oddaljena, se jakost zvoka na takšni razdalji le še počasi manjša. Če se jim torej želimo izogniti, moramo zmanjšati občutljivost snemalnika, s tem pa povečati glasnost govorca, ali pa se mu zelo približati.

 

© 2024, Socialna akademija