2.2.3 Scenarij

Nekaj stvari pa ima scenarij dokumentarnega filma vseeno skupnih s scenariji drugih filmov. Tako naj ima tudi dokumentarni film strukturo dramskega trikotnika. Po zasnovi, ki celoten film umesti v kontekst, se film prek sprožilnega momenta pripelje do zapleta, ki se lahko stopnjuje vse do preobrata, ki zgodbo pripelje v razpletRazsnova nam poda občutek, da se je zgodba končala. Na ta način gledalca vodimo, v njem zbujamo napetost in s tem dosežemo, da pozorno spremlja film.

Poleg tega pa je za nastajanje scenarija dokumentarnega filma pomembno upoštevati tudi naslednje:

  • Ključnega pomena za dokumentarni film je prava izbira lika (protagonista) filma.
  • Avtor filma (to si ti!) mora vzpostaviti z nastopajočim(i) zaupen odnos. Pri raziskovanju boš prej ali slej naletel-a na določen odpor ljudi. Zavedaj se, da so jih osebe in dogodki tako ali drugače zaznamovali, zato včasih težko nekemu neznancu govorijo o tem.
  • Nastopajoči v filmu imajo s svojim odzivom vpliv na potek filma. Njihovi odgovori lahko povzročijo, da se zastavljeni problem (teza) filma med procesom ustvarjanja filma tudi spremeni.
  • Čeprav te tema močno pritegne, moraš kot režiser – v želji po objektivni predstavitvi teme – ohranjati določeno mero nevtralnosti.
  • Običajno bo tvoje delo potekalo z ljudmi, ki niso vajeni nastopanja pred kamero. Zaradi treme je lahko intervju povsem neuporaben za film. Zato je ena tvojih glavnih nalog ta, da intervjuvancem pomagaš odmisliti prisotnost kamer. Sproščenost dela čudeže!
  • Že v pripravah scenarija razmišljaj tudi o tem, kakšne pokrivne kadre bi lahko uporabil-a pri montaži. Za gledanje 3-minutne izjave brez menjave kadrov mora biti govornik res izjemno zanimiv …

Pri pisanju dokončnega scenarija si lahko pomagaš tudi s programi, ki so namenjeni temu, npr. celtx.

© 2024, Socialna akademija