5.1.1 Tujec v mestu

Namen dejavnosti Udeleženec spozna, da je veliko lepše z nekom biti prijatelj, kot gojiti zamero do drugega.
Čas 5 minut.
Velikost skupine 5–20 udeležencev.
Prostor Dovolj velik prostor za sprehajanje.
Metoda Vaja za prebijanje ledu (icebreaker).
Potek dejavnosti Udeleženci hodijo po prostoru, gledajo v tla in se pretvarjajo, da nobenega ne poznajo. Čez čas, ko vodja reče, začno gledati višje, okoli sebe, nato v oči in na koncu si podajo roke. Sledi refleksija, udeleženci povejo, kako se jim je zdelo, kako so se počutili ko so gledali v tla in kako, ko so gledali v prijatelja. Ta igra je prispodoba, da je veliko lepše biti z nekom prijatelj in v dobrem odnosu oziroma odpustiti, kot gojiti zamero, biti osamljen, zagrenjen in gledati v tla namesto drug v drugega.
Opozorila za voditelja Pustite dovolj časa na začetku, da bodo udeleženci lahko začutili kako je, če te nihče ne gleda. Če bi hoja zamrla, jih vzpodbudite. Prav tako jih opozorite naj hodijo prosto in se ne pogovarjajo med seboj.