5.1.3 Čas odpuščanja

Namen dejavnosti Spodbuditi razmislek o odpuščanju in spoznanje pomembnost le-tega, refleksija.
Čas 30–40 minut.
Velikost skupine /
Prostor Soba s projektorjem.
Metoda Ogled filma z refleksijo.
Potek dejavnosti Ogled odlomka iz filma Les Miserables: The Bishop.

Refleksija o filmu in odlomku:

– Kaj se je zgodilo v filmu in kaj v odlomku?
– Ali se zdi kdaj odpuščanje »nepravično«? (prilika o izgubljenem sinu)
– Ali je težko odpustiti? Zakaj?
– Ali je odpuščanje obvezno? Zakaj ja/ne?
– Ali moram z osebo, ki ji odpustim imeti naprej enak odnos?
– Ali odpustiti pomeni pozabiti?
– Komu je težje odpustiti prijatelju ali tujcu?

Opozorila za voditelja Poskrbite za ustvarjanje pravega vzdušja pred ogledom in poskrbite, da bodo odlomek gledali nemoteno.
Pripomočki Odlomek iz filma Les Miserables: The Bishop.

Svetopisemska zgodba o izgubljenem sinu in/ali pesem Crni sin.