5.1.6 Kako je sestavljen dialog?

Namen dejavnosti Ozavestiti korake pri vzpostavitvi dialoga o izbrani tematiki in težave, na katere lahko pri tem naletimo, ter rešitev, ki nam bodo pri tem pomagale, medsebojna delitev mnenj.
Čas 20 minut.
Velikost skupine 8–25 udeležencev.
Prostor Potrebujemo dovolj prostora, da po tleh razporedimo vse plakate.
Metoda Tiha tla.
Potek dejavnosti (10 min) Skupino razdelimo v manjše skupine, ki imajo nalogo, da se pogovorijo o temi z naslednjimi vprašanji in odgovore zapišejo na plakat:

– Kaj so sestavine za vzpostavitev dialoga?
– Kje vidijo povezavo težave pri vzpostavitvi dialoga med nasprotno mislečimi v slovenski družbi?
– V kolikšni meri se jih te travme in delitve dotikajo in vplivajo na njihovo odprtost za dialog z drugače mislečimi?
– Kaj bi potrebovali, da bi premestili te težave in vzpostavili dialog?

(10 min) Zaključek, povzetek delavnice in zahvala

Pogovor o dialogu, kaj so ugotovili pri pripravi plakatov; navežemo na celotno delavnico: kaj so izvedeli novega in kaj lahko mi sami naredimo, da izboljšamo dialog v slovenski civilni družbi.