5.1.4 V naši družbi

Namen dejavnosti Razviti pogovor o perečih tematikah, spodbuditi mlade h kritičnemu mišljenju, razviti veščine debatiranja.
Čas 50– 60 minut.
Velikost skupine 10–20 udeležencev.
Prostor /
Metoda Fotogovorica
Potek dejavnosti (5 minut) Na tla razprostremo različne fotografije občutljivih tematik (od različnih diskriminacij, stereotipov in ostalih tem, kjer imamo močno nasprotujoča mnenja: veganstvo, splav, istospolna družina, prisilno delo otrok, migranti, partizani in domobranci …). Po minutnem razmisleku naj poiščejo tisto fotografijo, s katero najbolj čutijo, ki jih najbolj pritegne oziroma s katero se lahko najbolj povežejo. Povejte jim tudi, naj malo gledajo, da jih nikjer ne bo več kot 4 na fotografijo (vse skupaj omejimo s tem, da je na voljo zgolj 10 fotografij).

(25min) V skupinah po 5 naj se pogovorijo, zakaj so to fotografijo izbrali, kaj jim govori in katero travmo za njih predstavlja. Izdelajo naj plakat o izbrani vsebini. Če jim pogovor ne steče, ga lahko spodbudite z listki s podvprašanji:

– O čem vam govori fotografija?
– Kakšne travme lahko izbrana tema povzroči?
– Kakšni so morebitni vzroki, dogodki, ki lahko privedejo do te travme?
– Katero ranljivo skupino se to dotika?
– Poznate koga, ki trpi zaradi podobne vsebine?
– Kaj bi lahko »mi« naredimo, da preprečimo vzroke oziroma kako lahko omilimo posledice?
– Poskusi se vživet v vlogo obeh strani (tisto, ki je tebi bližje in nasprotujoči tabor) ter poišči argumente za in proti?

(5 minut) Čas za dokončanje plakatov in pripravo predstavitve.

PREDSTAVITEV

(5–15 minut) Usedemo se nazaj v krog in skupine predstavijo svoje delo, vsaka ima na voljo dve minuti. Po predstavitvi imajo ostali možnost, da kaj vprašajo, pripomnijo, izrazijo svoje mnenje.

ZAKLJUČEK

(15 min) S skupino poskušamo najti skupne točke vseh prikazanih tem. Ali vidijo podobnosti med predstavljenimi temami? Kaj lahko vsi prispevamo, da preprečimo nastajanje travm? Kaj lahko naredimo kot družba ali posameznik, da bomo poiskali skupen jezik in lažje premostili razlike med nami.

Opozorila za voditelja Pazite, da bodo vsi udeleženci vključeni in imeli priložnost povedati svoje mnenje.