5.1.8 Zadnja vesoljska ladja

Namen dejavnosti Udeleženci se zavedo svojih okvirov in omejitev, ki jih imajo pri dojemanju sveta.
Čas 90 minut.
Velikost skupine 8–15 udeležencev.
Prostor  
Metoda Vesoljska ladja.
Potek dejavnosti Udeležencem predstavimo naslednjo zgodbo:

»Naš planet bo čez eno uro zaradi stika s kometom razneslo. Na žalost imamo samo eno vesoljsko ladjo, ki ima pet sedežev in dovolj hrane za pet oseb. Dobili ste seznam kandidatov, izmed katerih morate izbrati, katerih pet boste poslali na vesoljsko ladjo.«

Udeležence razdelimo na vsaj dve skupini in jim naročimo, naj se dogovorijo o seznamu kandidatov. Čas jim omejimo na največ 15 minut. Ko obe skupini oblikujeta seznam kandidatov, naredimo odmor.

Med odmorom vodja k vsem vlogam doda nove informacije (npr. vloga ženska – upokojena zdravnica ipd.). Dodatne informacije dodaja po skrbnem spremljanju debate, saj je učinek aktivnost največji, kadar so nove informacije vsaj delno konfliktne z njihovimi predpostavkami.

Udeležence ponovno prosimo, naj razvrstijo kandidate in jih povabimo h skupnemu deljenju mnenj:

– Kakšno je vaše mnenje o aktivnosti?
– Ste težko dosegli dogovor o izboru kandidatov?
– Zakaj menite, da smo v aktivnost dodali nove informacije?
– Bi lahko potegnili kakšne vzporednice z resničnim življenjem?

Vprašanja se lahko nanašajo tudi na njihovo debato npr.:

– Zakaj mislite, da je policist moški? Je vsak policist jezen in nasilen?
– Zakaj ste Afričana opredelili kot temnopoltega moškega?
– Zakaj ste izbrali žensko, čeprav nima nobenih posebnih sposobnosti?

Opozorila za voditelja Vsak izmed nas ima svoja »očala«, skozi katera opazuje resničnost. Barva »leče« je odvisna od našega osebnega prepričanja, ampak njenega obstoja se ne zavedamo vedno in tudi, če se trudimo biti zelo odprti, se te barve ne moremo popolnoma osvoboditi. Lahko pa se zavedamo svojih okvirov in omejitev. Za aktivnost je zato pomembno, da udeleženci spoznajo, da vedno, ko posameznika postavimo v kategorijo, izgubimo nekaj – prav tisto, kar ga naredi edinstvenega. Pripišemo mu nekaj lastnosti, kljub vsemu kar res vemo o njem ali njej (vemo, da je drugačen, drugačna).

Pomembne »točke preloma«:

– vsi imamo okvirje;
– ti okvirji (stereotipi in predsodki) lahko vodijo k diskriminaciji, izključevanju in nasilju;
– stereotipov ne moremo izbrisati.

Gradiva Opisi oseb (priporočamo prilagoditev glede na skupino in obravnavane tematike).

Prva informacija Dodatna informacija (predlogi)
Atlet/-inja Prejela bronasto medaljo na paraolimpijskih igrah 2012.
Rom Ima magisterij iz biokemije.
Politik Je mladoleten/-a in iz skrajno desničarske stranke.
Afričan/-ka Svetlopolta, plavolasa in modrooka oseba iz Cape Towna.
Policist Prostovoljec v mirovnih silah, dela za Amnesty International.
Doktor Doktor prava.
Ženska Ima 78 let.
Migrant Ameriški menedžer, ki dela za Volkswagen v Nemčiji.
Rabin Rojen je bil v Etiopiji.
Slepa oseba Zdravilec in biolog.

Izdala

Mojca Galun je univerzitetna diplomirana inženirka računalništva in informatike. Od leta 2008 se ukvarja z neformalnim izobraževanjem v nevladnih organizacijah, predvsem kot trenerka mehkih veščin in fasilitatorka.