DD – dostojno delo

Glavni cilji projekta DD – dostojno delo so izvajanje programa usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti ter delavskih in socialnih pravic, informiranje mladih, organizacij v mladinskem sektorju in javnosti o problemu prekarnosti med mladimi ter vzpostavljanje nacionalnega podpornega okolja v mladinskem sektorju, ki bo na voljo mladim, v starosti od 15. do vključno 29. leta, in mladinskim delavcem.

Aktivnosti nacionalnega projekta (DD – dostojno delo) so za udeležence brezplačne.

Trajanje projekta:

1. 2. 2024 – 30. 9. 2026

Vrednost naložbe:

742.309,90 EUR

Naložbo sofinancirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada plus.

Naziv razpisa:

Javni razpis »Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih« (JR MDPM)

Konzorcijski partnerji:

Pričakovani rezultati:

1) Izvajanje programa usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti.

Namen programa, je opolnomočenje in ozaveščanje mladinskih delavcev z znanji s področja prekarnosti. Mladinski delavci bodo pridobili specifična znanja s področja prekarnosti, da bodo v okviru izvajanja mladinskega dela lahko kvalitetno informirali mlade, krepili znanje in kompetence mladih z navedenega področja, med mladimi znali prepoznavati težave zaradi prekarnih oblik dela ter bodo mladim lahko zagotavljali tudi svetovalno pomoč in podporo pri soočanju s prekarnostjo. V usposabljanje bo vključenih  vključenih 400 mladinskih delavcev iz vse Slovenije, od tega okvirno 53 % v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (KRVS) in 47 % v kohezijski regiji Zahodna Slovenija (KRZS).

2) Evalviranje projektnih aktivnosti

Evalvacija na ravni udeležencev (mladinskih delavcev) in na ravni izvajalcev (predavateljev).

3) Aktivnosti informiranja in komuniciranja za namen obveščanja mladih, organizacij v mladinskem sektorju in splošne javnosti o problematiki prekarnosti med mladimi

Te vsebujejo:

  1. izvajanje nacionalne kampanje za naslavljanje problematike prekarnosti med mladimi, (aktivnosti informiranja mladih, organizacij v mladinskem sektorju in splošne javnosti);
  2. promocijske aktivnosti projekta za informiranje javnosti o projektu in za vključitev mladinskih delavcev v usposabljanja s področja prekarnosti, ki so lahko del nacionalne kampanje;
  3. izvedbo zaključne konference s predstavitvijo rezultatov operacije širši zainteresirani javnosti;

4) Spletna stran za potrebe izvajanja operacije

Spletna stran bo vsebovala spletne prijave na usposabljanje, obveščanje o terminih in lokacijah usposabljanj, izvajanje nacionalne kampanje, gradiva ipd.

 

Za več informacij o projektu nas lahko kontaktirate na nefiks@nefiks.si.

 


Comments are closed.

Back to Top ↑

UA-42404711-1