Razvijaš projekt? Pridi po podporo!

Objavljeno: 13. decembra 2019

S 1. januarjem 2020 na Socialni akademiji začenja delovati Sklad za razvoj družbenih pobud.

Če je v slovenskem prostoru podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij vsaj približno dobro razvito, pa je na drugi strani podporno okolje za razvoj malih družbenih pobud, ki povečini še niso niti zrele za prehod v nevladno organizacijo, zelo šibek.

Socialna akademija pa je tu prav za to: da kot gnezdo družbenih pobud pomaga tistim, ki imajo velike sanje, realno pa so še na začetku svoje poti.

Sklad družbenim pobudam v začetni fazi nudi več vrst pomoči:

  • mentorstva in coachingi na različnih področjih razvoja družbenih pobud: strateško in projektno načrtovanje, financiranje, razvoj poslovnega modela pobude, razvoj blagovne znamke pobude, delo z deležniki, delo z ekipo, delo s prostovoljci, organiziranje dogodkov ipd.
  • brezplačen najem seminarskih sob za dogodke, usposabljanja, delavnice, srečanja,
  • brezplačen najem multimedijske opreme za avdio in video snemanje,
  • brezplačno snemanje dogodka,
  • brezplačno oglaševanje na promocijskih kanalih Socialne akademije,
  • brezplačen poslovni naslov in mesto v poštnem nabiralniku (za pobude, ki se razvijajo v okviru pravnih oseb, npr. društev in zavodov).

Si mlada oseba (do 30 let), ki se želi s svojo družbeno pobudo preizkusiti na trgu dela in se zaposliti v nevladni organizaciji? V tem primeru pa lahko na skladu pridobiš tudi finančno dotacijo!

Ker verjamemo, da prostovoljstvo rodi dobre ideje, sklad omogoča mladim prostovoljcem, ki bodo svojo družbeno pobudo prelili v prvo zaposlitev na novoustanovljeni ali že obstoječi nevladni organizaciji, dotacijo v višini 200 € kot pomoč pri prvi zaposlitvi!

Kakšni so pogoji za pridobitev podpore?

Ključen pogoj je vsebinsko ujemanje s poslanstvom in vrednotami Socialne akademije.

Ali obstaja kakšen obrazec, po katerem se pobude presojajo?

Ne. O dodelitvi podpore se glede na vsebinsko sorodnost s Socialno akademijo ter glede na razpoložljivost finančnih in/ali materialnih virov odloča upravitelj sklada.

Kakšne so naše obveznosti po prejetju podpore?

O obveznostih se dogovarjamo individualno, z vsakim pobudnikom posebej. Na Socialni akademiji smo s skladom zavezani ustvarjanju družbenega učinka, skladnega z našim poslanstvom. Individualni dogovor med upraviteljem in podpornikom služi iskanju sinergij, opredelitvi družbenega učinka in prepoznavanju le-tega.

Od kod se sklad financira?

Sklad ima dva glavna vira. Nefinančne oblike podpore pobudam se financirajo iz projektov, katerih namen je krepitev civilne družbe, aktivnega državljanstva in prostovoljstva. Finančne oblike podpore pa se financirajo iz prihodkov od prodaje, ki jih ustvarja Socialna akademija.

Kako se prijavimo?

Izpolnite spodnji prijavni obrazec in poklicali vas bomo na razgovor. V razgovoru bomo predvsem raziskovali možne oblike sinergije med vašo pobudo in skladom.

Verjamemo namreč, da vsak sam lahko naredimo veliko, skupaj pa še veliko več!
Tags: , , , , ,


Back to Top ↑

UA-42404711-1