Težke teme

Kaj želimo s projektom doseči?

Projekt Težke teme med mladimi naslavlja izziv naraščajoče družbene polarizacije, saj pravijo, da je konstruktiven pogovor o družbenih temah vedno težje doseči.

Neposredno bo udeleženih 850 mladih, vsaj 15% z izzivi na geografski ali kulturni ravni, ter pribl. 110 mladinskih delavcev.

Osrednji cilj projekta je krepitev dialoških kompetenc mladih in mladinskih delavcev ter ustvarjanje prostorov dialoga o skupnih evropskih vrednotah. Vse to na participativen in mladim privlačen način.

Projektne aktivnosti

Raznoliki partnerji iz 4 sosednjih držav bodo drug ob drugem nabirali izkušnje, razvijali usposabljanja za dialog in inovativno aplikacijo »Zmenki političnih nasprotnikov«. To bo mladinskim delavcem omogočalo povezovati različno misleče mlade.

Mladinski delavci se bodo za uporabo inovacij usposabljali v kombinirani mednarodni mobilnosti in rezultate sproti testirali na lokalnih ravneh.

Projekt pa vključuje tudi raziskavo, posvetovanja z deležniki in povezovanje organizacij v Mrežo za dialog.

Projektni rezultati

Mladinski delavci, učitelji in ostali, ki delajo z mladimi širom po Evropi, bodo s projektom deležni novih dialoških metod (priročnik), usposabljanj za dialog in aplikacije za organiziranje zmenkov različno mislečih mladih.

Odločevalci bodo dobili priporočila za boljše izvajanje mladinskega dela in državljanske vzgoje.

Mladinske in druge organizacije pa se bodo povezale v trajno mrežo, ki bo na podlagi dialoških načel delovala tudi po izteku projekta.

Osebna izkaznica

Projekt Težke teme je sofinanciran v okviru Ključnega ukrepa 2 programa Erasmus+: Mladina.

Obdobje izvajanja: oktober 2022 – maj 2025.

Poslovodeči partner: Socialna akademija

Številka pogodbe: 2022-1-SI02-KA220-YOU-000090117


Comments are closed.

Back to Top ↑

UA-42404711-1