ArtDiCo: Novi pristopi k e-učenju

Umetnost, digitalnost in korona: Kako digitalno pripovedovanje zgodb približati tistim  z manj razvitimi digitalnimi kompetencami?

Projekt ArtDiCo razvija inovativne metode za e-učenje, pri tem pa ima v mislih tiste, ki se v digitalnem svetu ne znajdejo najbolje.

Pandemija je pokazala, da vsakemu posamezniku pride prav, da ima možnost sodelovanja v digitalnem prostoru, ki mo omogoča ukvarjanje z umetnostjo in kreativno izražanje. Projekt tako temelji na preizkušeni metodi (digitalnega) pripovedovanja zgodb in ga nadalje razvija za uporabo v virtualnem prostoru.

Digitalno pripovedovanje zgodb (Digital Storytelling) je metoda izobraževanja odraslih, ki omogoča, da se posamezniki soočijo s svojo kulturo, biografijo in identiteto na zabaven in jo na privlačen način posredujejo drugim. Udeleženci ustvarjajo videoposnetke na preprost način (s pametnimi telefoni in z enostavnimi programi), preko njih pa svoje  zgodbe delijo z drugimi.

V projektu želimo razviti aktivnosti, ki potekajo v digitalnem prostoru, ki so hkrati prijazne in osredotočene na tiste, ki se v njem ne znajdejo najbolje, in jim s tem omogočiti aktivno participacijo tudi v razmerah, ki ne omogočajo udeležbe v živo – najsi bo to zaradi pandemije, pa tudi zato, ker se zaradi hitre digitalizacije veliko aktivn0sti seli na splet.

Osrednje točke projekta so:

  • Ciljna skupina so osebe z manj razvitimi digitalnimi kompetencami: Projekt je usmerjen k spodbujanju digitalizacije in je namenjen ljudem z nižjimi digitalnimi spretnostmi. Zlasti pandemija je pokazala, da je ta skupina izključena iz številnih kulturnih dejavnosti. Cilj je, da pridobijo ustrezne veščine in da se jim pokaže načine, na katere lahko sami ustvarjajo s pomočjo digitalnih orodij.
  • Umetnost in kulturna identiteta: Projekt se ukvarja z odkrivanjem lastne kulturne identitete skozi prizmo umetnosti.  Udeleženci razmišljajo o lastnem odnosu do umetnosti in o osebnih izkušnjah iz časa pandemije.
  • Sodelovalno učenje prek spleta: Pri klasičnem digitalnem pripovedovanju zgodb so običajno na voljo delavnice v živo, v katerih lahko udeleženci ustvarijo svoje videozgodbe. V tem projektu bo potekalo sodelovanje prek spleta, in sicer bo razvita metoda za učinkovit prenos kreativnih delavnic v virtualni prostor.
  • Novi formati spletne predstavitve in komunikacije: svetovna kavarna je običajna oblika  dogodkov pripovedovanje zgodb, projekt pa bo razvil format spletne svetovne kavarne.
  • Inovativna izvedba projekta: V projektu projektni partner in udeleženci tvorijo skupino, ki se tehnično in vsebinsko podpira pri ustvarjanju lastnih videoposnetkov. Vsi, ki sodelujejo v projektu, ustvarijo svoj video in ga predstavijo. Na ta način bi morali tudi sami izobraževalci odraslih izboljšati svoje digitalne spretnosti in metode preskusiti v praksi.
  • Profesionalizacija za andragoške delavce: Kot rezultat projekta bodo razvita orodja, ki jih bodo lahko uporabljali tudi drugi izobraževalci odraslih , ki jim bo na voljo zanimivo digitalno in kulturno izobraževanje.

Projektni partnerji poleg Socialne akademije so:


Comments are closed.

Back to Top ↑

UA-42404711-1