Ustvarjalni digitalni prostori // Creative digital spaces

Pojdi na SPLETNO STRAN PROJEKTA.

Pandemija novega koronavirusa je povzročila, da so se prostori, v katerih bi se lahko mladi družili, aktivno ustvarjali in se družbeno udejstvovali, drastično skrčili, hkrati pa je razkrila tudi nepripravljenost številnih sektorjev, posebej tistih, ki temeljijo na druženju, za delovanje v digitalnem okolju.

Pet partnerskih organizacij, delujočih na področjih mladine in kulture, je v letu 2020 krčenje družabnih in ustvarjalnih prostorov močno občutilo. Skupno poslanstvo vseh petih organizacij je spodbujanje (umetniških) pobud mladih. Opažamo, da je z zaprtjem takšnih prostorov močno upadlo tudi število pobud. Tisti partnerji, ki so svoje podporne dejavnosti v večji meri prenesli v digitalno okolje, pa niso utrpeli tolikšne škode.

Namen projekta Creative Digital Spaces je prispevati k višji družbeni participaciji mladih z razvojem ustvarjalnih digitalnih prostorov, ki bodo delovali na treh ravneh: druženje – skupnost – pobudništvo. V teh prostorih bodo mladi krepili svoje digitalne kompetence (definirane v “Digital competence framework”) in kreativnost ter ustvarjali (umetniške) družbene pobude.

CILJI PROJEKTA so:
1. Mladi se družijo v digitalnih prostorih in v njih uporabljajo orodja, s pomočjo katerih razvijajo ustvarjalnost, umetnost in pobudništvo.
2. Mladi skozi procese mladinskega dela in ustvarjanja pridobivajo digitalne kompetence in kompetence za inovativnost.
3. Skozi krepitev (digitalnega) sodelovanja med mladimi na mednarodni ravni se krepita evropska zavest in aktivno evropsko državljanstvo.
4. Mladi s šibkim dostopom do digitalnih tehnologij in tisti s šibkim socialnim kapitalom (MZMP) izboljšajo svojo vključenost v družbo.
5. Mladinski delavci in ostali »sopotniki mladih« pridobivajo kompetence ustvarjanja prostorov za mlade (fasilitacija, orodja, metode, odnos).
6. Skozi medsektorsko povezovanje deležnikov se viša kakovost mladinskega dela.
7. Sektorja kulture in mladinskega dela, ki sta v korona krizi močno prizadeta, se okrepita z uporabo digitalnih tehnologij in večanja zaposljivosti mladih na obeh področjih.

V sklopu projekta bodo razviti štirje INTELEKTUALNI REZULTATI:

 • Orodjarna (toolbox) z uporabnimi digitalnimi orodji in nasveti za mlade pobudnike in ustvarjalce.
 • Spletno izobraževanje in priročnik o vzpostavitvi ustvarjalnih digitalnih prostorov – za mladinske in kulturne delavce.
 • Spletno izobraževanje in priročnik o ustvarjanju kakovostne digitalne izkušnje coachinga/mentorstva mladim družbenim pobudnikom (pretežno 1 na 1).
 • Priročnik za lokalne skupnosti: povezovanje raznolikih deležnikov v lokalnem okolju za podporo mladinskim pobudam

Za testiranje rezultatov bosta izvedeni dve MOBILNOSTI:

 • usposabljanje za mlade pobudnike, kjer bomo odgovorili na vprašanje, kako voditi skupino mladih na daljavo, ter
 • usposabljanje za mladinske delavce, trenerje in coache, kjer bomo odgovorili na vprašanje, kako podpirati skupine in posameznike v digitalnih okoljih ter jim ponuditi navdihujočo uporabniško izkušnjo.

Poleg tega bodo v projektu potekale še naslednje aktivnosti, ki bodo vodile do REZULTATOV:

 • umestitev v predsedovanje Slovenije Evropski uniji (tema predsedovanja se prekriva s temo projekta),
 • raziskava potreb in priložnosti,
 • politična priporočila za podporo pobudam,
 • 2 mednarodna in 3 lokalni posveti ob zaključku projekta,
 • spletna stran in kampanja projekta.

 

Projekt je finančno podprt s sredstvi EU.

 


Comments are closed.

Back to Top ↑

UA-42404711-1