Pot mojega sporočila: umetnost vodenja kampanj

Kdaj?

2 sredi, 9.4. in 16.4., obakrat med 17h in 21h.

Opis

Kako učinkovito promovirati svoja sporočila, vrednote in aktivnosti? Kako pri tem upoštevati kompleksnost komunikacijskih sredstev in omrežij, ki so nam danes na voljo?
Kako v svetu, polnem besed in podob, posameznike spodbuditi tudi k razmisleku in oblikovanju njihovih lastnih stališč? Kako jim sporočati veselje in polnost življenja, če pa naš glas ni tako slišan in finančno podprt, kot so ostali?

Komu je delavnica namenjena?

  • vodjem na različnih nivojih predvsem tistim v nevladnih organizacijah,
  • vodjem skupin, timov ali večjih projektov,
  • staršem in vzgojiteljem mladih.

Učni cilji

Udeleženci bodo tekom delavnice dobili odgovore na naslednja vprašanja:

  • Zakaj in kako voditi kampanje?
  • Med manipulacijo Big Brotherja in informacijsko gverilo – komu želiš služiti?
  • Kako ponosno, s pogumom in ustvarjalnostjo promovirati svoja sporočila, vrednote in dejavnosti?
  • Kako načrtovati in voditi kampanjo z uporabo družbenih omrežjih?
  • Ali je internetna kampanja dovolj?

Učili se bomo tudi na konkretnih študijskih primerih.

Kdo jo vodi?

Delavnico bo vodil F.Raphael Duret-Nauche, vseživljenjski popotnik iz Francije, ki že 10 let z družino živi v Sloveniji. Ima mednarodne izkušnje na področju reševanja sporov, promocije človekovih pravic in okoljevarstva. Sodeloval je v različnih mednarodnih institucijah in nevladnih organizacijah, kjer je delal tako z otroki kot z odraslimi. Udeležil se je nekaj mednarodnih usposabljanj in seminarjev za medkulturne mediatorje ter usposabljanja Marshalla Rosenberga o nenasilnem sporazumevanju. Na evropski ravni je aktivno soustvarjal kampanje Vsi drugačni – vsi enakopravni, Equal opportunities for all, Dosta in druge.


Back to Top ↑

UA-42404711-1