DiPOP – Digitalno podporno okolje za prostovoljce

Nosilec projekta je Socialna akademija, projektna partnerja pa sta Škofijska Karitas Celje in Nadškofijska Karitas Maribor.

Aktivnosti projekta bodo potekale med 1. 1. 2022 in 31. 3. 2023.

Projekt sofinancira MJU iz Sklada za NVO.

Zakaj?

Delovanje vseh treh konzorcijskih partnerjev v veliki meri temelji na prostovoljstvu. Prostovoljci v obeh Karitas delujejo na področju sociale, prostovoljci na Socialni akademiji pa na področjih mladine, družbene participacije in državljanske pismenosti. Pandemija Covid-19 je potrebe po prostovoljnem delu na vseh omenjenih področjih še povečala, delovanje prostovoljcev pa je bilo ob tem močno oteženo. Posebej oteženo je (bilo) za organizacije nudenje ustreznega podpornega okolja za prostovoljce.

S projektom odgovarjamo na tri potrebe.

Srečevanja prostovoljcev. Pandemija je delo s prostovoljci močno omejila predvsem na področjih usposabljanja, srečevanja in komuniciranja. Mnoge od teh funkcij je bilo potrebno (in jih bo do določene mere tudi v prihodnje) prenesti na splet. Pri tem pa se pojavijo določeni izzivi, npr. digitalna (ne)pismenost, nizka raven participacije prostovoljcev kot bi bila v živo, slabši prenos znanja in izmenjava izkušenj, težje je navduševati.

Upravljanje s podatki o prostovoljcih. Obenem partnerji ugotavljamo, da nam administrativno delo s prostovoljci pobere veliko časa. Prostovoljci se vključujejo v različne projekte, imajo različna znanja in interese, nekateri nastopajo tudi v drugih vlogah (donatorji, udeleženci dogodkov …) Opažamo, da so pri samem upravljanju z njimi možni ogromni prihranki, npr. z združevanjem baz, bolj smiselno komunikacijo ali prenosom določenih bolj rutinskih izobraževanj na splet.

Komuniciranje s prostovoljci. Partnerji poleg prostovoljstva izvajamo tudi druge projekte, v katerih »se nabere« veliko znanj, ugotovitev, publikacij ipd. Opažamo, da bi z dobro spletno komunikacijo in izobraževanjem prenos teh produktov med prostovoljce lahko močno izboljšali. Prostovoljce včasih »bombardiramo z novicami o nas« – v središču komunikacije smo mi, ne pa oni in njihova osebnostna rast.

Rešitev za opažene potrebe vidimo v vzpostavitvi Digitalnega podpornega okolja za prostovoljce (DiPOP), ki bo prinašalo boljše upravljanje s podatki o prostovoljcih, vodenje bolj individualiziranih procesov z njimi, boljše usposabljanje, bolj smiselno in personalizirano komuniciranje, predvsem pa boljše koriščenje edinstvenih potencialov in talentov posameznikov za rast organizacije.

Vizija

Vizija konzorcija na področju digitalizacije za obdobje naslednjih 3 let obsega naslednja področja:

  • bolj razvito digitalno podporno okolje za prostovoljce vključenih organizacij,
  • boljše digitalne storitve za uporabnike vključenih organizacij,
  • sistematično zbiranje, obdelava in pregled podatkov o ključnih deležnikih organizacij,
  • avtomatizirani poslovni procesi,
  • ustvarjanje prihodkov s ponujanjem digitalnih storitev in
  • zaposleni ter prostovoljci s povečanimi digitalnimi kompetencami.


Comments are closed.

Back to Top ↑

UA-42404711-1