Inkubator solidarnosti

Inkubator solidarnosti je projekt, ki je na Socialni akademiji potekal v obdobju med 1. novembrom 2019 in 31. januarjem 2022, njegov glavni sofinancer pa je bilo Ministrstvo za javno upravo.

Rezultati projekta

Ob izteku je projekt dosegel naslednje rezultate:

 • 73 prostovoljcev in prostovoljk, vključenih na pobudniški način – v vse tri faze prostovoljnega / projektnega dela: načrtovanje, izvedbo in evalvacijo.
 • 22 pobud (neformalnih skupin ali pobud, delujočih v okviru nevladnih organizacij) prejme storitve »inkubatorja solidarnosti« (npr. svetovanje, coaching, promocijo, brezplačna uporaba prostorov ali multimedijske opreme ipd).
 • 124 mladih, udeležencev motivacijskih usposabljanj s področja pobudništva in državljanske pismenosti, vsak vsaj v trajanju 10 ur.
 • 43 mladinskih in skupnostnih delavcev se udeleži usposabljanj, temelječih na kompetenčnem modelu »vodja družbene pobude« in »skupnostni delavec«.
 • Razvitih 43 spletnih vsebin (besedilo, podkast ali video) s področja pobudništva in državljanske pismenosti, ki si jih skupaj ogleda 5.032 edinstvenih obiskovalcev.
 • Trajnost projekta je zagotovljena s prijavo v program Erasmus+ KA2, s tem razširjena tudi preko meja Slovenije (v obliki mednarodnega projekta).
 • Razviti intelektualni rezultati kot npr. koncept storitev inkubatorja družbenih pobud, kompetenčni model Vodja družbene pobude in kompetenčni model Skupnostni delavec.
 • Nadgrajeni procesi dela s prostovoljci v organizaciji.

Ideja projekta

Zdi se, da med prebivalci Evrope potreba po solidarnosti še nikoli ni bila večja kot prav v zadnjih nekaj letih. K reševanju problema prenizke stopnje solidarnosti v projektu prispevamo s podporo prostovoljstvu. Prostovoljstvo lahko odločilno prispeva h gradnji skupnosti, je pa tudi odlično sredstvo za državljansko izobraževanje in krepitev pobudništva. Prostovoljstvo posameznika senzibilizira za potrebe drugega, prispeva k razvoju lastnih državljanskih kompetenc, krepi družbeno pobudništvo in občutek za družbeno pravičnost.

S pomočjo projekta želimo dolgoročno na Socialni akademiji vzpostaviti:

 • stičišče prostovoljcev, ki se bodo srečevali in medsebojno navdihovali,
 • izobraževalni center, v katerem bodo prostovoljci razvijali kompetence aktivnega državljanstva, vodenja družbenih pobud in skupnostnega dela,
 • inkubator družbenih pobud, ki bodo krepile družbeni učinek in vabile nove prostovoljce,
 • teoretična in praktična znanja na področju razvijanja solidarnosti.

Cilji v obdobju sofinanciranja:

 1. Na Socialni akademiji tekom projekta prične z delovanjem 15 novih družbenih pobud, ki bodo ustvarjale priložnosti za prostovoljstvo in v katere je vključenih 60 novih prostovoljcev, ki se med seboj povezujejo.
 2. V sodelovanjem z izobraževalnimi institucijami bodo razviti motivacijski programi v trajanju vsaj 10 ur, katerih se bo udeležilo vsaj 120 mladih.
 3. Na podlagi razvitih kompetenčnih modelov bodo razvita 3 usposabljanja za pridobitev kompetenc skupnostnega delavca in vodja družbene pobude, ki se jih bo skupaj udeležilo 36 oseb.
 4. Inkubator bo povezoval vodje družbenih pobud ter jim ponujal mentorstvo in infrastrukturno pomoč – te bodo zaradi inkubatorja izboljšale doseganje svojega družbenega učinka.
 5. Ustvarjenih bo vsaj 24 kakovostnih vsebin s področij solidarnosti, gradnje skupnosti in državljanske vzgoje, ki si jih bo ogledalo skupaj vsaj 5.000 uporabnikov.

Glavne aktivnosti:

 • Promocija prostovoljskih priložnosti (družbenih pobud) bodočim prostovoljcem,
 • nadgradnja procesov dela s prostovoljci v organizaciji,
 • razvoj motivacijskih programov v sodelovanju z izobraževalnimi institucijami,
 • prijava motivacijskih programov v sistem obveznih izbirnih vsebin,
 • razvoj in nadgradnja kompetenčnih modelov »skupnostni delavec« in »vodja družbene pobude«,
 • razvoj sistema značk in povezovanje usposabljanj z njimi,
 • izvajanje usposabljanj za pridobivanje kompetenc skupnostnega dela in vodenja,
 • razvoj novih usposabljanj za družbene pobudnike in skupnostne delavce,
 • razvoj koncepta inkubatorja in posameznih storitev,
 • ustvarjanje vsebin s področja solidarnosti in gradnje skupnosti,
 • aktivno udejstvovanje na konferencah in posvetih s tematikama solidarnosti in gradnje skupnosti ter
 • prijava za sofinanciranje iz programa Evropska solidarnostna enota.

Aktivnosti v okviru projekta sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okvirju javnega razpisa za razvoj in profesionalizacijo NVO in prostovoljstva 2019.


Back to Top ↑

UA-42404711-1