JAZ, NOVINAR 2017: Odgovori na pogosta vprašanja staršev

KOMU JE PROGRAM NAMENJEN?

Program je namenjen osnovnošolcem od 1. – 5. razreda. Sprejemamo otroke, ki imajo stalno prebivališče v MOL.

Otroci s stalnim prebivališčem v MOL:
Program sofinancira Mestna občina Ljubljana (MOL), tako bodo tedni lahko BREZPLAČNI za otroke, ki imajo stalno prebivališče na območju MOL-a  in obiskujejo 1. do 5. razred osnovne šole na območju MOL-a.
Zaradi zagotovitve resnosti prijave bo prijava potrjena šele ob plačilu varščine. Varščina znaša 30 EUR za enega otroka za 1 teden. Ob koncu počitniškega tedna bo varščina staršem, katerih otroci se bodo dejansko udeležili programa, vrnjena in bo brezplačnost programa tako zagotovljena.

Program je odprt tudi za otroke, ki imajo stalno prebivališče zunaj MOL.
V tem primeru je plačilo za 1 otroka za cel teden udeležbe 50 EUR. Popust za 2. otroka iz družine je 20%.

PREHRANA IN PIJAČA:

Za prehrano in pijačo bo poskrbljeno, zato prosimo starše, da otrokom s seboj ne dajejo hrane (sendviči), saj se v vročini lahko hrana hitro pokvari. Otrokom bo nudeno kosilo po higienskih standardih.
Vsem otrokom bo vsak dan izvajanja programa zagotovljeno:
– kosilo in
– 2 malici (od tega vsaj ena sadna).
Kosilo bodo za otroke pripravili v Ignacijevem domu duhovnosti, kjer opravljajo kulinarične storitve kot del svoje dejavnosti.
Dopoldansko malico otroci pojejo na terenu (obisk zunanjih institucij, izleti). Popoldansko malico, ki je vselej sadna, otroci pojejo po koncu športnih iger na vrtu pri veliki leseni mizi z dvema velikima lesenima klopema (kapaciteta preverjena za vsaj 30 otrok), ki je v tem delu dneva v senci in hladu.
Trudili se bomo, da bodo obroki zdravi in uravnoteženi. Otroci bodo po svojih močeh in ob poskrbljeni varnosti ter nadzoru odrasle osebe pomagali pri pripravi mize (priprava jedilnega pribora, razdelitev prtičkov …). Pozorni bomo na kulturno obnašanje pri obrokih.

Ves čas trajanja programa bo otrokom na razpolago:
-voda in
-brezalkoholni napitki.

VARŠČINA

ZAKAJ VARŠČINA?

Varščino smo uvedli zaradi potrditve resnosti prijave. Število mest na varstvu je omejeno, sprejmemo lahko 28 otrok iz MOL-a. Starši oz. skrbniki so lani v prepogostih primerih otroke prijavili, nato pa jih na varstvo niso pripeljali in tega predhodno niso sporočili ali pa so to sporočili šele tik pred zdajci. To nam je onemogočilo, da bi pravočasno obvestili tiste starše, ki so čakali na prosto mesto za svoje otroke. Poleg tega s sprejemom otroka na varstvo za našo organizacijo nastanejo stroški (naročena prehrana in materiali). Delno so stroški pokriti s strani MOL-a, a le za dejansko število otrok v programu. Iz teh razlogov letos uvajamo varščino, ki bo nam in tudi našim sofinancerjem, ki omogočajo brezplačnost varstva, zagotovila čim boljšo izvedbo programa.

PLAČILO VARŠČINE

Varščina znaša 30 EUR za enega otroka na teden. Varščina mora biti plačana v roku, navedenem na predračunu, ki ga bomo po prijavi poslali na e-naslov prijavitelja. Prijava bo potrjena s plačilom varščine. Obvestilo o potrjeni prijavi skupaj s podrobnejšimi informacijami bodo prijavitelji prejeli na svoj e-naslov.

VRAČILO VARŠČINE IN ODPOVED PRIJAVE

Varščina se vrne, če je prijava odpovedana najkasneje 10 dni pred začetkom počitniškega tedna, v katerega je prijavljen otrok:

  • do 16. 6. za teden 26. 6. – 30. 6. 2017
  • do 23. 6. za teden 3.7. – 7. 7. 2017
  • do 1. 7. za teden 10.7. – 14. 7. 2017

Varščina se vrne za otroke, ki se bodo udeležili programa počitniškega varstva vseh pet dni v tednu. V vseh ostalih primerih, razen v primeru bolezni, ki je potrjena z zdravniškim potrdilom, se varščina ne povrne in se šteje kot prispevek za pokritje stroškov programa.

Če otrok zboli pred začetkom ali med počitniškim tednom in se zaradi tega ne more udeležiti programa, se varščina povrne v celoti ob pogoju, da je prijavitelj ob začetku bolezni obvestil izvajalca počitniškega varstva in da je predložil zdravniško potrdilo o otrokovi bolezni.

Varščina bo vrnjena na bančni račun, s katerega je bila nakazana, najkasneje v 15 dneh po odpovedi v zgoraj navedenih rokih ali po koncu počitniškega tedna, ki se ga je otrok udeležil, ali po predložitvi zdravniškega potrdila o otrokovi bolezni.


Comments are closed.

Back to Top ↑

UA-42404711-1