Naše vrednote

Verjamemo v edinstvenost vsakega posameznika
Na Socialni akademiji verjamemo, da je vsak človek edinstven. Rojen v edinstvenem času in prostoru, z edinstvenimi talenti in s poslanstvom, da te talente na svoj način razvija v skupno dobro. Vsakdo je na svet postavljen s svojo nalogo. Če je ne bo izpolnil on, je najbrž namesto njega ne bo nihče drug.

Verjamemo v skupnosti dajanja in prejemanja
Verjamemo, da se talenti posameznika lahko razvijajo le znotraj skupnosti, v medosebnih odnosih. Drugi so tisti, ob katerih prepoznamo svoje talente, jih razvijamo in katerim jih darujemo. V skupnosti vsak posameznik prejema, a po svojih močeh in skladno s svojimi talenti tudi daje. V zdravi
skupnosti sta prejemanje in dajanje v ravnovesju. Takšna skupnost je trajnostna. Tako živimo odgovorno državljanstvo in udejanjamo solidarnost
z drugimi člani skupnosti.

Verjamemo v svobodo
Posameznik se bo v skupnosti laže izrazil v polnosti, če bo v njej vladalo svobodno ozračje. Le tako bo lahko v polnosti razvil svoje talente. Živeti v svobodi, brez prisile, pomeni, da posameznik sam odloča o tem, kam bo investiral svoje talente in kako. Ko se lahko sam in odgovorno odloča, komu ali čemu bo namenjal davke, komu pomagal ali kakšno izobrazbo želi za svoje otroke. Le s subsidiarnim pristopom, v katerem je posameznikom in skupnostim prepuščena svoboda – in odgovornost – za spopadanje z izzivi časa, je mogoče doseči poln in celostni razvoj vsakega posameznika in vsake skupnosti.

To verjamemo.
Zato si na Socialni akademiji prizadevamo za delovanje v skladu z naslednjimi vrednotami:
• človekovo dostojanstvo,
• solidarnost,
• subsidiarnost,
• pravičnost in
• skupno dobro.

 


Back to Top ↑

UA-42404711-1