Naše vrednote

Verjamemo v edinstvenost vsake osebe
Na Socialni akademiji verjamemo, da je vsak človek edinstven. Rojen v edinstvenem času in prostoru, z edinstvenimi talenti in s poslanstvom, da te talente na svoj način razvija v skupno dobro. Vsakdo je na svet postavljen s svojo nalogo. Če je ne bo izpolnil on, je najbrž namesto njega ne bo nihče drug.

Verjamemo v skupnosti dajanja in prejemanja
Verjamemo, da se talenti posameznika lahko razvijajo le znotraj skupnosti, v medosebnih odnosih. Drugi so tisti, ob katerih prepoznamo svoje talente, jih razvijamo in katerim jih darujemo. V skupnosti vsak posameznik prejema, a po svojih močeh in skladno s svojimi talenti tudi daje. V zdravi skupnosti sta prejemanje in dajanje v ravnovesju. Takšna skupnost je trajnostna. Tako živimo odgovorno državljanstvo in udejanjamo solidarnost z drugimi člani skupnosti.

Verjamemo, da se aktivno in odgovorno državljanstvo izražata skozi odnos med osebo (posameznikom) in skupnostjo. Ta odnos je rodoviten, ko pripadamo skupnosti, poskrbimo zanjo in tudi, ko skupnost poskrbi za nas.

Aktivni državljani smo, ko sledimo načelu videti – presojati – delovati. Najprej vidimo nek pojav, nato presojamo njegovo pravičnost, sledi pa še delovanje na podlagi naše presoje.

Na osnovi binoma posameznik – skupnost in na osnovi procesa videti – presojati – delovati so opredeljene vrednote Socialne akademije.

Posameznik Skupnost
Videti Razgledanost Dialog
Presojati Človekovo dostojanstvo Solidarnost
Delovati Proaktivnost Soustvarjanje
Končni cilj Skupno dobro

Back to Top ↑

UA-42404711-1