5.1.2 Ko (ne) odpustim

Namen dejavnosti Udeleženci se seznanijo s posledicami (ne)odpuščanja.
Čas 45 minut.
Velikost skupine 5–8 udeležencev.
Prostor Soba, v kateri je dovolj prostora, da vsak najde svoj kotiček.
Metoda Individualno delo.
Potek dejavnosti (15 minut) Udeleženci izvlečejo po en listek s sledečimi vprašanji:
– Kaj bi se zgodilo, če bi ne bilo odpuščanja? Kakšne bi bile posledice?
– Kdaj si nazadnje potreboval odpuščanje?
– Kdaj je nekdo drug potreboval tvoje odpuščanje?
– Kako je živeti v stalni zameri?
– Ali življenje v zameri (sovraštvu), četudi nezavedno, zahteva veliko energije in vzdržuje stalni stres?
– Se želim maščevati?
– Kaj povzroči maščevanje?
– Ali je odpuščanje svobodno?
– Ali odpustiti pomeni pozabiti?
– Komu nameniti odpuščanje (odpustiti sebi, članom družine, prijateljem in bližnjim, tujcem, ustanovam, običajnim sovražnikom)?

Vprašanja dobro premislijo in po vrsti poskušajo nanje odgovoriti.

(30 min) Udeleženci dobijo list papirja, na katerem naredijo dva stolpca. V prvega pišejo, kakšne so posledice, ko ne odpustim, kako se takrat počutim, in v drugega, kadar odpustim. Udeleženci naj si vzamejo čas in skrbno premislijo, nato sledi razprava o napisanem. Na začetku se govori o posledicah, ko ne odpustimo, udeleženci po vrsti povejo, kaj so napisali, zakaj so takšnega mnenja ali imajo konkretno izkušnjo iz življenja (izkušnja ni obvezna, če kdo ne želi). V drugem krogu vsak pove, kaj meni o tem, ko odpustim, zakaj je takšnega mnenja, izkušnja iz življenja. Na koncu pridemo do zaključka, da je dobro odpuščati, da to naredi človeka svobodnega, a da ni vedno lahko.

Opozorila za voditelja Tehnike ne izvajajte v skupini, ki je ne poznate, če niste pripravljeni na deljenje morebitnih težkih življenjskih izkušenj.

5.1.3 Čas odpuščanja

Namen dejavnosti Spodbuditi razmislek o odpuščanju in spoznanje pomembnost le-tega, refleksija.
Čas 30–40 minut.
Velikost skupine /
Prostor Soba s projektorjem.
Metoda Ogled filma z refleksijo.
Potek dejavnosti Ogled odlomka iz filma Les Miserables: The Bishop.

Refleksija o filmu in odlomku:

– Kaj se je zgodilo v filmu in kaj v odlomku?
– Ali se zdi kdaj odpuščanje »nepravično«? (prilika o izgubljenem sinu)
– Ali je težko odpustiti? Zakaj?
– Ali je odpuščanje obvezno? Zakaj ja/ne?
– Ali moram z osebo, ki ji odpustim imeti naprej enak odnos?
– Ali odpustiti pomeni pozabiti?
– Komu je težje odpustiti prijatelju ali tujcu?

Opozorila za voditelja Poskrbite za ustvarjanje pravega vzdušja pred ogledom in poskrbite, da bodo odlomek gledali nemoteno.
Pripomočki Odlomek iz filma Les Miserables: The Bishop.

Svetopisemska zgodba o izgubljenem sinu in/ali pesem Crni sin.

 

5.1.4 V naši družbi

Namen dejavnosti Razviti pogovor o perečih tematikah, spodbuditi mlade h kritičnemu mišljenju, razviti veščine debatiranja.
Čas 50– 60 minut.
Velikost skupine 10–20 udeležencev.
Prostor /
Metoda Fotogovorica
Potek dejavnosti (5 minut) Na tla razprostremo različne fotografije občutljivih tematik (od različnih diskriminacij, stereotipov in ostalih tem, kjer imamo močno nasprotujoča mnenja: veganstvo, splav, istospolna družina, prisilno delo otrok, migranti, partizani in domobranci …). Po minutnem razmisleku naj poiščejo tisto fotografijo, s katero najbolj čutijo, ki jih najbolj pritegne oziroma s katero se lahko najbolj povežejo. Povejte jim tudi, naj malo gledajo, da jih nikjer ne bo več kot 4 na fotografijo (vse skupaj omejimo s tem, da je na voljo zgolj 10 fotografij).

(25min) V skupinah po 5 naj se pogovorijo, zakaj so to fotografijo izbrali, kaj jim govori in katero travmo za njih predstavlja. Izdelajo naj plakat o izbrani vsebini. Če jim pogovor ne steče, ga lahko spodbudite z listki s podvprašanji:

– O čem vam govori fotografija?
– Kakšne travme lahko izbrana tema povzroči?
– Kakšni so morebitni vzroki, dogodki, ki lahko privedejo do te travme?
– Katero ranljivo skupino se to dotika?
– Poznate koga, ki trpi zaradi podobne vsebine?
– Kaj bi lahko »mi« naredimo, da preprečimo vzroke oziroma kako lahko omilimo posledice?
– Poskusi se vživet v vlogo obeh strani (tisto, ki je tebi bližje in nasprotujoči tabor) ter poišči argumente za in proti?

(5 minut) Čas za dokončanje plakatov in pripravo predstavitve.

PREDSTAVITEV

(5–15 minut) Usedemo se nazaj v krog in skupine predstavijo svoje delo, vsaka ima na voljo dve minuti. Po predstavitvi imajo ostali možnost, da kaj vprašajo, pripomnijo, izrazijo svoje mnenje.

ZAKLJUČEK

(15 min) S skupino poskušamo najti skupne točke vseh prikazanih tem. Ali vidijo podobnosti med predstavljenimi temami? Kaj lahko vsi prispevamo, da preprečimo nastajanje travm? Kaj lahko naredimo kot družba ali posameznik, da bomo poiskali skupen jezik in lažje premostili razlike med nami.

Opozorila za voditelja Pazite, da bodo vsi udeleženci vključeni in imeli priložnost povedati svoje mnenje.

5.1.5 En korak naprej k zgodovini

Namen dejavnosti Vživljanje v situacijo in vloge, v katere je vojna porinila ljudi v tistem času, postavljanje skupnega izhodišča, ozaveščanje, refleksija.
Čas 50 minut.
Velikost skupine 10–30 udeležencev.
Prostor Čim večji prazen prostor, lahko tudi na prostem.
Metoda En korak naprej
Potek dejavnosti (20 min) Vsi se postavijo v vrsto na sredini učilnice (bolje je, da se vrsta tvori po krajši stranici učilnice). Vsak dobi listek s svojo vlogo, ki ga ne sme pokazati drugim. Nato jih prosimo, da si vzamejo minuto, da dobro preučijo svojo vlogo in se vživijo vanjo. Kadar mislijo, da se njihova vloga strinja s prebrano izjavo, stopijo korak naprej. Kadar pa slišana izjava ne ustreza njihovem mišljenju v vlogi, naj stopijo korak nazaj. Ni pravilnih ali napačnih rešitev.

Izjave preberemo na glas, eno za drugo, vmes pa pustimo nekaj časa, da lahko udeleženci v miru razmislijo in se odločijo.

Stopi korak naprej, če …
1. … se lahko poistovetiš z eno stranjo (partizani, domobranci, četniki, fašisti, nacisti).
2. … lahko odkrito poveš, za katero stran si, brez da bi ti kdo zato stregel po življenju.
3. … imaš dovolj hrane za preživetje.
4. … boš poskrbel za nemškega dojenčka, ki ga najdeš ležati ob cesti.
5. … ne rabiš bit vsak dan v strahu za svoje življenje.
6. … bi se uprl ukazu: ubij soseda, četudi bi s tem ogrozil svoje življenje.
7. … si lahko s svojo družino.
8. … si ob koncu vojne zaživel normalno življenje.

Udeleženci naj pogledajo okoli sebe, kje stojijo v prostoru. Kje stojijo drugi? Nato vsak udeleženec po vrsti pove, katera je njegova vloga. Sledi vprašanje »kdo ima še podobno vlogo« (lahko stojijo skupaj ali čisto narazen). Nato rečemo, naj se vsi stresejo in s tem otresejo svojih vlog (zelo pomembno je da se fizično otresemo te vloge). »Sedaj ste spet vi.«

(30 min) Nato se postavimo nazaj v krog, kjer naredimo refleksijo. Če imamo možnost več trenerjev, je bolje, če jo lahko naredimo v 2–3 skupinah.

Refleksija oziroma pogovor o občutkih in iskanju skupnega imenovalca med vsemi vlogami:

– Kako si se počutil v svoji vlogi?
– Kako si se počutil, ko si bil bolj spredaj oziroma bolj zadaj od ostalih?
– Kaj so ti predstavljale različne pozicije v prostoru?
– Več ljudi je imelo isto vlogo kot ti, pa so stali na različnih mestih. Kako to?
– Najdemo kaj skupnega vsem vlogam?
– Kako gledaš na situacijo, v katero je bila pahnjena tvoja vloga?

Opozorila za voditelja Zelo pomembno je, da se po koncu aktivnosti otresemo vloge in reflektiramo dejavnost.
Gradiva Vloge:
1. 15-letni fant, ki mu je v Trstu pljunil fašist v obraz in rekel: »Še eno slovensko mi reci pa te bom ubil«, zato je ob prvi priliki zbežal k partizanom, pri katerih je sedaj kurir (vsak tretji dan ga pošljejo 2 uri daleč na misijo mimo nemških straž).

2. 30-letna poročena ženska s Pohorja je pri partizanih ranjenega moža pritihotapila domov ter ga sedaj skriva v skrivni kletni sobi.

3. 20-letni fant, ki se je zaradi strahu pred poboji partizanov pridružil vaški straži in vsako drugo noč 12 ur straži v vaškem gasilnem domu.

4. 60-letna vdova, ki so ji Nemci zasegli hišo in en del preuredili v vojaški štab. Starejšega sina so ji mobilizirali v nemško vojsko za na rusko fronto in če ne bo sodelovala, bodo tja poslali tudi njenega mlajšega sina.

5. Bolničarka stara 21 let, ki je sprva skrbela za partizane, sedaj pa skrbi za ranjene četnike štajerskega bataljona.

6. 22-letnemu fantu iz Šentjošta so partizani pobili celotno družino, zato se je pridružil domobranski postojanki v župnišču, kjer vsak dan čuva svoje preživele sovaščane.

7. 25-letno žensko iz Zaloga so obtožili sodelovanja s komunisti, ker je njen brat odšel v partizane, zato so jo poslali v koncentracijsko taborišče v Dachau.

8. Kočevski Nemec star 58 let, ki že celo življenje živi na Kočevskem, se je prisiljen preseliti na ozemlje nacistične Nemčije v Brežice, kjer se je naselil v hišo izgnanih Slovencev. Pogrešal je svojo vas in sosede. Po koncu vojne so ga izgnali iz Slovenije.

9. 32-letni partizanski kirurg v bolnici Franja, ki vsak dan nesebično rešuje življenja ranjenih partizanov.

10. Liberalni župan (65-letni) iz Škofje Loke, kjer so tako partizani kot domobranci, in dela vse zato, da bi jih rad zaščitil pred nasiljem komunistov, fašistov in nacistov.

5.1.6 Kako je sestavljen dialog?

Namen dejavnosti Ozavestiti korake pri vzpostavitvi dialoga o izbrani tematiki in težave, na katere lahko pri tem naletimo, ter rešitev, ki nam bodo pri tem pomagale, medsebojna delitev mnenj.
Čas 20 minut.
Velikost skupine 8–25 udeležencev.
Prostor Potrebujemo dovolj prostora, da po tleh razporedimo vse plakate.
Metoda Tiha tla.
Potek dejavnosti (10 min) Skupino razdelimo v manjše skupine, ki imajo nalogo, da se pogovorijo o temi z naslednjimi vprašanji in odgovore zapišejo na plakat:

– Kaj so sestavine za vzpostavitev dialoga?
– Kje vidijo povezavo težave pri vzpostavitvi dialoga med nasprotno mislečimi v slovenski družbi?
– V kolikšni meri se jih te travme in delitve dotikajo in vplivajo na njihovo odprtost za dialog z drugače mislečimi?
– Kaj bi potrebovali, da bi premestili te težave in vzpostavili dialog?

(10 min) Zaključek, povzetek delavnice in zahvala

Pogovor o dialogu, kaj so ugotovili pri pripravi plakatov; navežemo na celotno delavnico: kaj so izvedeli novega in kaj lahko mi sami naredimo, da izboljšamo dialog v slovenski civilni družbi.