Projekt YDML

Projekt “Digital media literacy for youth employment and social realisation” (YDML) je namenjen razvoju podpornih materialov in vsebin za mladinske delavce, ki se posvečajo razvijanju kompetenc mladih na področju digitalne medijske pismenosti.

Čas izvajanja projekta: od novembra 2019 do novembra 2022.

REZULTATI PROJEKTA

Projektno partnerstvo bo izvedlo raziskavo trenutnega stanja digitalne medijske pismenosti med mladimi. Na podlagi rezultatov bodo partnerji razvili učne vsebine za reševanje najočitnejših primanjkljajev iz tovrstnega področja. Pripravili bodo 25 učnih scenarijev in jih oblikovali v privlačne interaktivne učne enote.

Glavne dejavnosti bodo osredotočene na tri sklope kompetenc digitalne medijske pismenosti:
– netiketa (bonton na medmrežju);
– raziskovalne veščine (vključno s kritično oceno informacij, virov, ustreznosti);
– ustvarjanje izvirnih vsebin.

Za udeležence (mladinske delavce) bodo organizirane tri mednarodne mobilnostne delavnice, in sicer v Južni Afriki, na Češkem in v Bolgariji.

Preko partnerstva z organizacijo iz Južne Afrike bo projekt omogočal še bogatejšo perspektivo. Mladinski delavci bodo spoznali stanje in prakse v državi, ki ni članica EU, kar bo razširilo njihovo dojemanje trenutnih projektnih vprašanj ter obseg razumevanja podobnosti in razlik v globaliziranem svetu.

Izobraževalne vsebine, ki bodo razvite, bodo prevedene v nacionalne jezike partnerjev in bodo objavljene na spletu kot odprti izobraževalni viri (OER) na spletne strani projekta. Program usposabljanja mladih delavcev se bo uporabljal za strokovni razvoj mladinskih delavcev v nacionalnih in mednarodnih izvedbah.

Projektni partnerji:
Center of Creative Training Association, Sofia (Bulgaria)
Associazione Formazione Professionale del Patronato San Vincenzo, Bergamo (Italy)
Socialna akademija, Ljubljana (Slovenia)
Smichovska stredni prumyslova skola, Prague (Czech Republic)
Cloud Education Solutions, Cape Town (South Africa)

Projekt sofinancira Evropska komisija v okviru programa Erasmus +.


Comments are closed.

Back to Top ↑

UA-42404711-1