Mednarodni seminar o mladih na spremenjenem trgu dela, Otočec, 6.–7. 11. 2015

Objavljeno: 19. oktobra 2015

Socialna akademija skupaj z Združenjem delavcev NSi in Inštitutom dr. Janeza Evangelista Kreka (IJEK) v sodelovanju z Evropskim centrom za delavska vprašanja (EZA) prireja mednarodni seminar z naslovom Strukturne spremembe na trgu dela: izziv za mlade in izobraževalne sisteme, ki bo v Hotelu Šport na Otočcu 6. in 7. novembra 2015.

Pod vplivom razvoja novih tehnologij in vse ostrejše globalne konkurence se je trg dela v zadnjih letih močno spremenil. Strukturne spremembe še posebej občutijo mladi, ki po končanem izobraževanju ne dobijo ustrezne zaposlitve. Zdi se, da jih izobraževalni sistemi ne uspejo dovolj dobro pripraviti na spremenjene pogoje na trgu dela. Tisti, ki vodijo izobraževalne in socialne politike ter karierno orientacijo, brez temeljite analize stanja in dobrega medsebojnega sodelovanja ne morejo biti kos tem spremembam.

Pomembno je, da vsi deležniki: odločevalci na področju izobraževanja, sociale in gospodarstva, delavci v izobraževanju, delodajalci, mladinski voditelji in delavci ter seveda mladi sami, najdejo skupni jezik in tudi skupaj ukrepajo. Socialni dialog mora v večji meri obravnavati potrebe mladih in vključevati zainteresirano civilno družbo: nevladne organizacije, mladinske organizacije, organizirane prostore za sodelanje (coworking), podjetniške inkubatorje in druge.

Prispevki udeležencev

Stroške nočitve in prehrane v hotelu krijejo organizatorji. Udeleženci donirajo svoja povračila potnih stroškov organizatorju seminarja kot svoj prispevek k izvedbi seminarja.

Jeziki seminarja

Seminar bo potekal v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku. Zagotovljeno bo simultano tolmačenje.

Informacije in prijave

Socialna akademija, Ulica Janeza Pavla II. 13, Ljubljana
T: 01 439 97 95
M: 051 893 060
E: info@socialna-akademija.si

Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest prek spodnje spletne prijavnice ali prek telefona. Organizacije lahko na seminar prijavijo največ dva svoja predstavnika oz. predstavnici.

Program

Petek, 6. november 2015
10.00 Konkretne izkušnje inovativnih oblik poklicnega usposabljanja:

● obisk dijaškega podjetja na Ekonomski šoli Novo mesto

● obisk Podjetniškega inkubatorja Podbreznik v Novem mestu

14.00 Kosilo
15.30 Odprtje plenarnega dela seminarja

Pozdrav in uvodni nagovor organizatorjev:

Janez Cigler Kralj, predsednik Združenja delavcev NSi

Rok Prešern, direktor IJEK-a

Matej Cepin, direktor Socialne akademije

Klemen Štibelj, predstavnik EZE

Videointervjuji z mladimi in kratka razprava.

16.00 Jamstvo za mlade in sorodni ukrepi uvajanja mladih na trg dela

Okrogla miza

Sebastian Baranski, koordinator mladinske platforme EZE

Tin Kampl, predsednik Mladinskega sveta Slovenije

Povezovalka: Neža Repanšek

17.30 Odmor
18.00 Kako civilna družba pomaga mladim, ki se uvajajo na trg dela?

Okrogla miza s predstavniki organizacij:

Kristjan Strojan, Društvo mladinski ceh (mladi in podjetništvo)

Alenka Balzinšek, Zavod Nefiks

Klemen Štibelj, Združenje delavcev NSi

Povezovalec: Matej Cepin

19.30 Večerja
Sobota, 7. november 2015
9.00 Katerim strukturnim spremembam na trgu dela smo danes priča in kakšne učinke imajo na mlade?

Pregled sprememb na trgu dela in strukturne brezposelnosti v državah EU v zadnjih letih. Okrogla miza:

Peter Pogačar, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Helmut Skala, koordinator izobraževalnih programov v EZI

Roland Gangl, predsednik avstrijskega združenja učiteljev poklicnega izobraževanja in usposabljanja

Povezovalec: Anton Kokalj

10.45 Odmor
11.15 Kako izobraževalni sistemi sledijo spremembam?

Okrogla miza:

Maria Reina Martin, izvršna direktorica združenja FIDESTRA

Lars Thies, projekti vodja v okviru programa Učenje za življenje v fundaciji Bertelsmann Stiftung

● predstavni-k/ca ministrstva za izobraževanje (še ni potrjeno)

Povezovalec: Klemen Štibelj

13.00 Kosilo
14.30 Karierna orientacija kot odgovor na spremembe na trgu dela

Kdo so deležniki karierne orientacije, katere so oblike in cilji ter pristopi in metode karierne orientacije? Okrogla miza:

Katja Jeraj, Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje

Tea Petančič, karierna svetovalka

Uroš Kopavnik, karierni in zaposlitveni svetovalec na Zavodu RS za zaposlovanje

Povezovalec: Janez Cigler Kralj

16.00 Povzetki seminarja in zaključek

Tags: , , , , , ,


Back to Top ↑

UA-42404711-1