Zaposlitvi na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju

Na Socialni akademiji smo bili uspešni na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju«, preko katerega smo zaposlili dve mladinski delavki. Gre za zaposlitev, ki mladim prinaša možnost za pridobivanje kakovostnih delovnih izkušenj, znanj in veščin mladinskega delavca, za mladinski sektor pa predstavlja prispevek k rednim dejavnostim organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju na področju mladinskega dela ter k izboljšanju kakovosti mladinskega dela.

Prva zaposlitev (Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju – 1) se bo posvečala delu v inkubatorju (2. nadstropju Socialne akademije). Mladinska delavka se bo osredotočala na vključevale mladih v coworking preko organizacije projektov (dogodkov, izmenjav, delavnic ipd.) preko katerih bodo mladi spoznali svoje talente ter postali bolj motivirani za usmerjanje le-teh v skupno dobro – v dobro družbe. Vzpostavila bo nov sistem dela v coworkingu, ki bo omogočil še boljšo podporo mladinskim pobudam v coworkingu. Poleg tega bo njena naloga vnesti mladinsko dimenzijo v projekt Socialni teden 2018.

Rezultat operacije: 9-mesečna zaposlitvev mladinske delavke (od tega 8 mesecev v času trajanja operacije)
Obdobje izvajanja operacije: 1. 3. 2018 do 31. 10. 2018

Druga zaposlitev (Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju – 2) se bo osredotočala na multimedijski del delovanja organizacije. Mladinska delavka bo načrtovala izobraževanja in usposabljanja v multimedijskem centru na podlagi želj in potreb mladih ter se posvetila razvoju multimedijskega huba, ki bo predstavljal stičišče multimedijskih ustvarjalcev. Poleg tega bo skrbela tudi za komunikacijo z različnimi deležniki in za vidnost ustvarjenjih multimedijskih produktov.

Rezultat operacije: 9-mesečna zaposlitvev mladinske delavke (od tega 8 mesecev v času trajanja operacije)
Obdobje izvajanja operacije: 1. 3. 2018 do 31. 10. 2018

Mladinski delavki bosta opravljali naslednja ključna dela:

  • načrtovanje mladinskih programov v sodelovanju z mladimi,
  • izvajanje mladinskih programov v sodelovanju z mladimi,
  • vrednotenje programov mladinskega dela,
  •  vzpostavljanje in vzdrževanje sodelovalnih in zaupnih odnosov z mlado osebo,
  • delovanje z mladimi v skupinah in timih,
  • omogočanje mladim pridobivanje kompetenc ter
  • izvajanje dejavnosti za razširjanje rezultatov dela mladih.

Javni razpis za izbor operacij sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 8 »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.


Comments are closed.

Back to Top ↑

UA-42404711-1