Izplačevanje žepnine in prehrane EVS

Objavljeno: 26. januarja 2017

no image

ŽEPNINA

V skladu s petim odstavkom 31. člena Zakona o prostovoljstvu lahko neobdavčeno nakazujemo žepnino v višini določeni v sporazumu z nacionalno agencijo:

(5) Tujcu ali tujki (v nadaljnjem besedilu: tujec), ki je bil v Republiko Slovenijo napoten na opravljanje organiziranega prostovoljskega dela, mora prostovoljska organizacija ali organizacija s prostovoljskim programom izplačati tudi nadomestilo za osebne stroške, če je bilo s tujo prostovoljsko organizacijo, ki je tujca v Republiko Slovenijo napotila, tako dogovorjeno in če je slednja za tako izplačilo zagotovila potrebna sredstva ali če je tako izplačilo predvideno z evropskim ali mednarodnim programom, ki poteka na podlagi mednarodne pogodbe, ki jo je sklenila, ali k njej pristopila Republika Slovenija. Višina izplačila takega nadomestila ne sme presegati višine, ki jo za namen tedenskega ali mesečnega izplačila določa tak dogovor ali program. Nadomestilo za osebne stroške mu lahko organizacija izplača tedensko, mesečno ali v enkratnem znesku.

Na podlagi 2. točke petega odstavka 108. člena Zakona o dohodnini ta znesek ne sme presegati dnevno do višine 20 % dnevnice za službeno potovanje nad 12 do 24 ur v Sloveniji, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. Trenutno taka dnevnica znaša 21,39 €, se pravi, da je na mesec s 30 dnevi možno izplačati največ 128,34 €, tako da tistih 85 € žepnine sploh ni problem.

PREHRANA, PREVOZ …

Glede na drugi odstavek 31. člena Zakona o prostovoljstvu so prostovoljci upravičeni tudi do povračila stroškov za prevoz in prehrano.

  • Prehrana

V dnevih, ko prostovoljec naredi vsaj 4 strnjenih ur, mu pripada 6,12 € na dan. Potrebno pa je paziti, da se stroški za prehrano izplačajo samo za dneve, ko je prostovoljec opravlja delovne obveznosti. Recimo, za mesec januar, ki ima 31 dni ter 21 delovnih dni, tako povračilo za prehrana znaša največ 128,52 €.

Izračuni za leto 2017

Mesec Št. delovnih dni v mesecu Najvišje možno povračilo za prehrano v €
Januar 21 129,15
Februar 19 116,85
Marec 23 141,45
April 18 110,70
Maj 21 129,15
Junij 22 135,30
Julij 21 129,15
Avgust 22 135,30
September 21 129,15
Oktober 21 129,15
November 21 129,15
December 19 116,85

Vir št. delovnih dni: www.racunovodja.com

Prostovoljcu moramo seveda zagotoviti prehrano za celotno bivanje, glede na pogovor med koordinatorji evs prostovoljcem v Sloveniji izplačujemo od 150€ do 180€ na mesec. Preostalo razliko nekateri rešujejo s pomočjo darilnih kartic v trgovinah, odprtim računi v eni trgovini (zbirni račun), naročilnic ali enega originalnega računa z večjim zneskom. Kako pa se vi znajdete? Pišite nam na info@socialna-akademija.si.

  • Prevoz

Obstajata dve vrsti prevoza. Stroške za prevoz na delo in z dela lahko izplačamo v primeru, da je oddaljenost kraja bivanja od kraja delovnega mesta več kot en km. Prostovoljcu pripada nadomestilo v višini stroška javnega prevoza, če pa le-tega ni, lahko prejme največ 0,18 €/km.

Druga oblika so potni stroški za opravljene poti v okviru delovnih obveznosti, ki jih prostovoljcu povrnemo bodisi v plačane vozovnice za javni promet ali kilometrine, če se je peljal s svojim avtom, pri čemer lahko izplačamo največ 0,37€/km.
Vir: prostovoljstvo.org

Prostovoljci pa so lahko deležni tudi dnevnic, nagrad prostovoljcem (po trenutni ureditvi največ 500 € na leto), prostovoljcu pa je možno povrniti stroške, za katere pridobi originalne račune na ime in davčno številko oz. identifikacijsko številko za DDV organizacije.

Mojca Galun

Projekt je financiran s strani Evropske komisije in Urada za mladino Republike Slovenije. Vsebina objave odraža izključno stališča avtorja. Socialna akademija, Urad za mladino Republike Slovenije, nacionalna agencija in Evropska komisija niso odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih objava vsebuje.

csm_erasmus_logo_mic_e3aa2f5b6dURSMlogotip_movit.jpg

Tags: , , ,


2 Responses to Izplačevanje žepnine in prehrane EVS

Komentiraj prispevek!

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Back to Top ↑

UA-42404711-1