Socialna akademija v letu 2019 – petnajsto leto delovanja

Objavljeno: 30. decembra 2019

Več kot 3.500 udeležencev, več kot 4.900 ur dogajanja, 24 pobud, 1.347 (dodatnih) udeležencev Socialnega tedna – to so le nekateri podatki o delu Socialne akademije v letu 2019. Bistvo pa seveda ni v številkah. Objavljamo poročilo o našem skupnem delu za leto 2019.

V letnem poročilu med drugim izpostavljamo tudi 10 dogodkov, ki so po mnenju ožje ekipe v največji meri zaznamovali iztekajoče se leto na Socialni akademiji.

Posebno mesto ima gotovo dan 21. december 2019, ko je Socialna akademija praznovala 15. obletnico svojega delovanja. Na ta dan leta 2004 je namreč sodišče potrdilo ustanovni akt in delovanje zavoda se je lahko začelo.

Med naj dogodki leta 2019 pa izpostavljamo med drugim novo zgrajeni zvočni studio, ponovno okrepitev Socialnega tedna, ki je bil tokrat že enajsti po vrsti, začetke uradnega usposabljanja pedagoških delavcev na Socialni akademiji, sedem avtobusov dijakov v okviru projekta Evrošola v Strassbourgu in še kaj.

Preberite poročilo v celoti.

15 let delovanja zavoda

Decembra 2004 je bil potrjen ustanovni akt Socialne akademije, ki so ga približno pol leta pred tem sestavili predstavniki treh organizacij: društva Slovenski katoliški izobraženci, Društva mladinski ceh ter Društva za trajne človekove vrednote Perennia. Pred tem je v okviru Slovenskih katoliških izobražencev že nekaj let potekal t. i. študij Socialne akademije, program državljanskega izobraževanja v trajanju nekaj več kot 300 pedagoških ur, ustanovitev zavoda pa je vendarle pomenila pomemben korak naprej pri širjenju dejavnosti.

15 let delovanja za organizacijo, kot je Socialna akademija, vsekakor ni malo, še posebej če upoštevamo nepredvidljivost financiranja in ostalih okoliščin. Mnoge nevladne organizacije, tudi takšne z občutno večjo podporo, so med tem že prenehale s svojim delovanjem.

Izgradnja zvočnega studia

Studio, katerega gradnja se je začela kmalu po novem letu 2019, dokončno pa je bil zgrajen v jeseni, je že gostil speakerje, ustvarjalce podcastov, ustvarjalce zvočnih knjig in tudi manjšo pevsko zasedbo.

Poslanstvo studia je podpirati državljanske pobude pri njihovi slišanosti v svetu medijev, posameznikom in skupinam pa omogočati prostor ustvarjalnosti. Studio je mogoče najeti, pod določenimi pogoji pa je posameznikom in skupinam na voljo tudi brezplačno. Pri izdelavi so ključno vlogo odigrali prostovoljci. Brez prostovoljnega dela studio do danes še ne bi bil zgrajen.

Nova okna in nadaljevanje prenove prostorov

Predvsem v prvi polovici leta 2019 so se v novih prostorih Socialne akademije nadaljevala obnovitvena dela, ki so pred tem potekala tudi skozi celotno leto 2018.

Glavno pridobitev v letu 2019 predstavlja 18 oken, ki so bila v veliki večini financirana iz donacij fizičnih in pravnih oseb, zbranih v letu 2018. Nova okna pomenijo bistveno izboljšanje kakovosti življenja in dela v naših prostorih, saj se stara aluminijasta in pretirano zračna okna niso odlikovala z izolativnostjo, tako pri toploti kot pri hrupu.

Sistematično delo s pobudami

V letu 2019 smo na Socialni akademiji naredili korak naprej pri uvajanju sistematičnega dela z družbenimi pobudami in pobudniki. Pobudniki – osebe, ki želijo delovati kot aktivni državljani in aktivne državljanke na izbranem področju – na Socialni akademiji prejmejo podporo v obliki mentorstva, pomoči pri financiranju na razpisih, izposoje prostorov in opreme, obenem pa skušamo pobudnike tudi povezovati med seboj.

Socialna akademija se tako vedno bolj približuje enemu od svojih sloganov: Gnezdo družbenih pobud. V letu 2019 so bili koraki storjeni pri sistematičnem evidentiranju pobud, razbiranju njihovih potreb, merjenju družbenega učinka ter opredelitvi oblik pomoči, ki jih pobudam lahko ponudimo.

Partnerstva z izobraževalnimi institucijami

Skozi leta uspešnega delovanja in izvajanje projektov v povezavi s srednjimi šolami in fakultetami se je razvilo več partnerstev med Socialno akademijo in različnimi izobraževalnimi institucijami. Sad partnerstev je najpogosteje izvajanje izobraževalnih delavnic in drugih oblik dogodkov, vse večje pa

je tudi povpraševanje po delovnih praksah na Socialni akademiji. Letos smo tako na praksah gostili eno dijakinjo, eno študentko in enega mednarodnega študenta.

10 let Socialnega tedna

V letu 2019 je potekal že enajsti Socialni teden. Tokrat smo se pod naslovom Kdo sem, kdo smo? lotili tematike identitete: osebne, narodne, Evropske in krščanske. V času od 25. septembra do 5. oktobra 2019 se je po Sloveniji in zamejstvu zvrstilo 32 dogodkov, ki so jih pripravljali posamezniki in skupine, koordinirala pa jih je ekipa prostovoljcev na nacionalni ravni.

Tokratni Socialni teden je bil poseben predvsem iz dveh vidikov: najprej zato, ker je od prvega minilo že 10 let, nadalje pa tudi zato, ker se je po letu pred tem, ko je bilo dogajanje Socialnega tedna močno okrnjeno, ponovno pokazal »v vsem svojem sijaju«.

Sedem obiskov programa Euroscola v Strasbourgu

V letu 2019 je s Socialne akademije proti Strasbourgu odpeljalo kar 7 avtobusov z dijaki, ambasadorji v projektu EPAS, ki so se odpravili na dogodke Euroscole. Programa v Evropskem parlamentu se je tako udeležilo 152 dijakov, spremljali pa so jih mentorji ter po ena oseba s Socialne akademije. Projekt Euroscola predstavlja pomemben doprinos k razvoju aktivnega in odgovornega evropskega državljanstva.

49 šol, 595 dijakov ambasadorjev in 124 mentorjev v programu Šola ambasadorka Evropskega parlamenta (EPAS)

V tretjem in hkrati zadnjem letu izvajanja programa EPAS je program dosegel 49 srednjih šol, večinoma poklicnih. Gre za uraden mednarodni program Evropskega parlamenta, zanj pa sta ga v Sloveniji skupaj izvajali Socialna akademija in Fakulteta za družbene vede. V vsaki od šol so dijaki, ki so izrazili interes, vzpostavili info točko, pripravili dogodek ob dnevu Evrope, izvedli še kakšen projekt ter predelali določene vsebine. Projekt je bil podprt tudi z usposabljanji za učitelje, ki so prav tako postali mentorji ambasadorji Evropskega parlamenta.

Usposabljanje učiteljev in mladih za karierno orientacijo in iskanje osebnega poslanstva

Po zaključku projekta Inkubator 4.0 (2016-2018) in izdaji priročnika Moj korak naprej – priročnik za odkrivanje osebnega poslanstva in vizije, smo v letu 2019 nadaljevali z razvijanjem in podporo mladim pri karierni orientaciji in iskanju osebnega poslanstva.

Spomladi smo izvedli tridnevno usposabljanje mladinskih delavcev s tega področja, načrtujemo pa tudi usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Poleg tega s koordinatorji orodja Europass pripravljamo priročnik, namenjen mladim, ki jim bo pomagal pri pisanju življenjepisov, s to tematiko smo nastopili na več konferencah in posvetih, izvajamo pa tudi delavnice po osnovnih in srednjih šolah.

Izvajanje storitev za druge naročnike

Leto 2019 je glede na prejšnja leta izstopalo tudi po izvajanju storitev, pri katerih Socialna akademija nastopa kot podizvajalka drugih organizacij in institucij. Prednjačile so storitve snemanja dogodkov, izposoje snemalne opreme, najema učilnic in izvajanja izobraževalnih delavnic.

Storitvena dejavnost tako predstavlja pomemben vir prihodkov Socialne akademije, večjo finančno neodvisnost od javnih razpisov in možnosti za kakovostno nadgradnjo našega delovanja.

Tags: , ,


Komentiraj prispevek!

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Back to Top ↑

UA-42404711-1