Človek pred izzivi socialnih sprememb

Objavljeno: 7. maja 2009

no image
Socialni teden

ČLOVEK PRED IZZIVI SOCIALNIH SPREMEMB

  14. – 19. september 2009
  
tamino_0.jpg

Zakaj Socialni teden?

S Socialnim tednom želimo v prvi vrsti spodbuditi katoličane k ovrednotenju svoje lastne družbene dejavnosti ter k refleksiji družbene ureditve, v kateri živimo.

V širšem smislu pa je socialni teden namenjen vsem posameznikom, civilni družbi, gospodarskim subjektom in političnim odločevalcem, ki se zavzemajo za pravičnejšo družbo prihodnosti.

O čem bomo govorili?

Osnovo za razmišljanja v okviru Socialnega tedna predstavlja najnovejša enciklika z naslovom Caritas in veritate, ki jo je 29. junija 2009 objavil papež Benedikt XVI in ki na več mestih naslavlja prav izzive in spremembe, s katerimi se bo ali pa se že sooča sodobna družba. O teh izzivih – in o vlogi človeka ob njih – želimo spregovoriti na letošnjem socialnem tednu. Med njimi omenimo:

 • smer razvoja in napredka človeštva,
 • vlogo kapitala, civilne družbe in države v družbi prihodnosti,
 • razmerje med pravicami in dolžnostmi,
 • globalizacijo in
 • okoljevarstvo.

Navdih …
Navdih za pripravo Socialnega tedna smo dobili v nekaterih državah zahodne Evrope (Francija, Italija …), kjer imajo podobni dogodki že več kot stoletno tradicijo in so tudi množično obiskani. Koncept dogodka se od države do države razlikuje. V Sloveniji bo Socialni teden potekal prvič, njegov koncept pa smo prilagodili našim razmeram in potrebam:

 

Potek

ponedeljek,
14. 9. 2009

Otvoritev socialnega tedna

torek, 15 . 9. – četrtek, 17. 9. 2009 Dogodki po različnih krajih Slovenije
petek, 18. 9. in sobota 19. 9. 2009 Dvodnevni zaključni semina

 

Dogodki
 

 Ponedeljek, 14. 9. 2009
 • Naslov dogodka: Otvoritev socialnega tedna: Človek pred izzivi socialnih sprememb
  Vrsta dogodka:
  Otvoritev in okrogla miza ob papeževi encikliki. Gostje bodo bivši minister za delo, družino in socialne zadeve dr. Vlado Dimovski, direktor Unicredit banke Slovenije dr. France Arhar in dr. Robin Schweiger, jezuit.
  Kraj:
  Duhovno središče Sv. Jožef (Cukeletova dvorana), Ulica Janeza Pavla II. 13, Ljubljana
  Ura: 19:00
  Opis:

  Najnovejša papeževa enciklika Caritas in Veritate prinaša ogromno izzivov tako politikom, podjetnikom, kot tudi civilni družbi. Svoja pogleda bosta po predstavitvi enciklike, ki jo bo predstavil dr. Robin Schweiger, soočila bivši minister za delo, družino in socialne zadeve dr. Vlado Dimovski in direktor Unicredit banke Slovenije dr. France Arhar.
  Dogodek pripravljajo: Socialna akademija, Slovenska Karitas in Jezuitska služba za begunce

Torek, 15. 9. 2009
 • Naslov dogodka: Predstavitev knjige Christiana Feldmanna: Adolf Kolping – za socialno krščanstvo
  Vrsta dogodka: predstavitev knjige
  Kraj: Pot k črpalki 3, Slivnica pri Mariboru, Orehova vas
  Ura: 19:00
  Opis: Knjiga Kolpingovega združenja Slovenije predstavlja aktualnost Kolpingovih idej v današnjem času. Knjigo bosta predstavia pomožni škof dr. Jože Smej in predsednik Kolpingovega združenja g. Franjo Šauperl.
  Dogodek pripravlja: Kolpingovo združenje Slovenije
 • Naslov dogodka: Čigavi so mediji?
  Vrsta dogodka: predavanje: dr. Peter Lah
  Kraj:
  Miheličeva galerija v Kašči, Spodnji trg 1, Škofja Loka
  Ura:
  20:00
  Opis:
  Mediji in novinarji oblikujejo svet, v katerem živimo – kulturo, še bolj pa družbeno klimo. Zato se zastavljata vprašanji: Ali so novinarji še v službi človeka? Ali mediji še delujejo v javnem interesu? V zadnjem času je namreč opaziti dva trenda, ki kažeta v nasprotno smer. Senzacionalizem v želji za hitrim dobičkom zanemarja pomembne in relevantne vsebine. Močne gospodarske družbe vstopajo v uredništva medijev. Kam to vodi?
  Dogodek pripravlja:
  Združenje slovenskih delavcev
 • Naslov dogodka: Preprosto življenje – koliko je za kristjana dovolj?
  Vrsta dogodka: Predavanje z razpravo: Aleš Čerin
  Kraj:
  Škofijska dvorana škofije Novo mesto, Kapiteljska 1, Novo mesto
  Ura:
  20:00
  Opis: “Naša strahotno produktivna ekonomija zahteva potrošniški način življenja, da preoblikujemo nakupovanje in uporabo dobrin v ritual, da iščemo duhovno zadovoljitev in zadovoljitev našega ega v potrošnji … Stvari je treba vedno hitreje potrošiti, zažgati, izrabiti, zamenjati in zavreči.” Victor Lebow, 1955
  Ali naj tudi kristjani sledimo tej usmeritvi ameriškega ekonomista – utemeljitelja potrošništva, ali lahko rečemo »ne«? Kaj o tem pravi Sveto pismo in koliko se je temu mogoče približati v realnem življenju?
  Dogodek pripravljata: Župnija Novo mesto – Kapitelj in Socialna akademija
 • Naslov dogodka: So tudi vrednote krščanskega poslovneža v krizi?
  Vrsta dogodka:
  Okrogla miza s tremi gosti: Neja Samar Brenčič, Andrej Jesenko, Drago Rudel
  Kraj: Galerija Družina, Krekov trg 1, Ljubljana
  Ura: 19:00
  Opis:
  Finančna, gospodarska in socialna kriza
  Kriza vrednot družbe in posameznikov
  Konkurenca je vedno večja, boj za preživetje pa vedno trši – kako se kot krščanski poslovnež soočam s krizo?.
  Poti do rešitve krize in preobrazbe družbe?
  Samovrednotenje
  Dogodek pripravlja:
  Združenje krščanskih poslovnežev Slovenije

 Sreda, 16. 9. 2009
 • Naslov dogodka: Družbena vloga žensk: Razlike in skupne točke žensk in moških
  Vrsta dogodka: izobraževalna delavnica
  Kraj: Društvo mladinski ceh, Rakovniška 6. Ljubljana
  Ura: 17:00 – 21:00
  Opis: Vloga ženske v družbi se je skozi čas spreminjala; kako pa na to gledamo danes? Seminar je zastavljen interaktivno, tako da se bomo skozi teorijo in praktične vaje spraševali o družbeni vlogi žensk v preteklosti in danes, raziskali, kako lahko vsak razvije svojo družbeno moč, kakšne razlike med dekleti in fanti nastanejo že v procesu socializacije, kako je stil delovanja povezan s spolom itd. 
  Dogodek pripravlja: Mladinski ceh
 • Naslov dogodka: Človek nad kapitalom
  Vrsta dogodka: predavanje, dr. Andrej Marko Poznič
  Kraj: Dom sv. Elizabete, Slovenj Gradec
  Ura: 19:00
  Opis: predavanju bo sledila razprava "Ali v Sloveniji že lahko govorimo, da so sanje o pravični socialni državi umrle?" 
  Dogodek pripravljajo: Kolpingovo združenje Slovenije
 • Naslov dogodka: Migracije: problem ali priložnost?
  Vrsta dogodka: posvet
  Kraj: Duhovno središče Sv. Jožef (Arrupejeva dvorana), Ulica Janeza Pavla II. 13, Ljubljana
  Ura: 19:30
  Opis: predstavitev trenutne situacije migracij v Evropi in Sloveniji (p. dr. Robin Schweiger);
  Pričevanje osebe o lastni izkušnji migracije;
  Pričevanje prostovoljca o delu z migranti, prosilci za mednarodno zaščito in tujci.
  Dogodek pripravlja: Jezuitska služba za begunce – Evropa
 • Naslov dogodka: Naravi prijazno človeštvo
  Vrsta dogodka: predavanje: dr. Edvard Kovač
  Kraj: Maribor, Gimnazija Antona Martina Slomška
  Ura: 19:00
  Opis: Včasih je bil človek nemočen pred naravo in je klical na pomoč bogove, naj mu pomagajo preživeti. Danes pa je narava nemočna pred človekom in njena lepota kliče na pomoč Boga Stvarnika, naj jo obvaruje pred posegi človeka. Toda ali lahko tudi človek preživi brez narave? Bog sam mu svetuje naj po zgledu Noeta naredi prijateljsko zavezo z naravo. Predavanju bo sledila razprava.
  Dogodek pripravljajo: Slovenski katoliški izobraženci 
Četrtek, 17. 9. 2009
 • Naslov dogodka: Podjetje moja družina: voditi družino kot podjetje?!
  Vrsta dogodka:
  Predavanje: Aleš Čerin
  Kraj:
  Cistercijanski samostan, StičnaStična 17.
  1295 Ivančna Gorica, Župnijski dom.

  Ura:
  19:30
  Opis:
  Voditelj je poklic, ki je v poslovnem svetu zelo iskan, dobro plačan in zelo zahteven. Družina ni poslovna organizacija, pa vendar si prav družina zasluži najboljše vodenje in odlične voditelje. Kaj lahko prenesemo iz podjetja v družino – in obratno? Iz družin prihaja zgled dobrega vodenja in se prenaša v naslednje rodove, zato je pomembno, da starši poskrbimo za razvoj svojih voditeljskih naravnanosti, znanj in veščin. Tudi z zgledi vodenja iz Svetega pisma.
  Dogodek pripravljata:
  Župnija Stična in Socialna akademija
 • Naslov dogodka: Dr. Janez Evangelist Krek: človek tudi za naš čas
  Vrsta dogodka:
  predavanje in razprava: Aleš Primc
  Kraj:
  Župnija Postojna, Vilharjeva ulica 2, Postojna
  Ura: 20:00
  Opis:
  Dr. Janez Evangelist Krek, eden največjih mož slovenske zgodovine, je bil najbolj poznan in spoštovan človek svojega časa, za katerega je vedel takorekoč vsak Slovenec v stari Avstriji. Bil je duhovnik, univerzitetni profesor, zadružnik in prijatelj kmeta, borec za delavske pravice, spodbujevalec izobraževanja, zagovornik pravic in položaja žensk, prijatelj mladih, pisatelj in pesnik, politik, ljudski tribun, državni in deželni poslanec, idejni oče Slovenske ljudske stranke.
  Kako biti danes podoben dr. Janezu Evangelistu Kreku? Poskusiti se je potrebno prestaviti v njegovo kožo in se vprašati, s čim bi on danes izstopal, s čim bi nagovarjal množice.
  Dogodek pripravljata:
  Župnija Postojna in Socialna akademija
 • Naslov dogodka: Pomen skavtstva za družino
  Vrsta dogodka:
  Pričevanje in razprava: Anica in Tone Sečnik
  Kraj:
  Župnijski dom Štepanja vas, Mekinčeva 3, Ljubljana
  Ura: 20:00
  Opis:
  Sodobna družina je podvržena različnim zunanjim vplivom. Skavtstvo je že sto let preizkušen način življenja in vzgoje, ki spodbuja k poglobljenemu odnosu do Boga,  narave in bližnjega ter  tako bogati tudi naše družine. V naša nemirna, iščoča življenja prinaša pristen stik z naravo in prijatelji ter nas bogati s spodbujanjem k preseganju osebnih interesov.
  Dogodek pripravlja: Zveza bratovščin odraslih katoliških skavtinj in skavtov
 Petek – sobota, 18. – 19. 2009
 • Naslov dogodka: Zaključni seminar: Kdo plačuje sedanjo krizo?
  Vrsta dogodka:
  Zaključni seminar
  Kraj: Zavod DOM SV. JOŽEF
  Duhovno-prosvetni center,
  Celje
  Ura: od petka ob 17:00 do sobote ob 17:00
  Opis:
  Seminar je namenjen organizatorjem Socialnega tedna in splošni javnosti. V petek se bomo posvetili vzrokom za nastanek trenutne krize, o čemer bo spregovoril škof dr. Anton Stres.
  V soboto se bomo posvetili posameznim skupinam delavcev (mladi, ženske, revni, …) in obravnavali njihove specifične problematike. Skušali bomo pripraviti tudi načrt aktivnosti, s katerimi bi lahko civilna družba, temelječa na krščanskih vrednotah, pripomogla k čim bolj dostojanstvenemu življenju delavcev.
  Dogodek pripravljajo:
  Socialna akademija, Združenje slovenskih delavcev in EZA – Evropski center za delavska vprašanja

Seminar vključno z nastanitvijo in prehrano vred je za udeležence brezplačen, potrebne pa so predhodne prijave.
Te sprejemamo na
info@socialna-akademija.si ali na 01/427-71-40 (Mojca Perat).

 

 
 
Organizatorji
 
Nosilec dogodka je Socialna akademija.

Soorganizatorji dogodka:
 • Slovenska Karitas
 • Jezuitska služba za begunce
 • Društvo mladinski ceh
 • Združenje krščanskih poslovnežev Slovenije
 • Slovenski katoliški izobraženci
 • Kolpingovo združenje Slovenije
 • Zveza bratovščin odraslih katoliških skavtinj in skavtov
 • Združenje slovenskih delavcev
 • Svet katoliških laikov Slovenije
Župnije:
 • Župnija Novo mesto Kapitelj
 • Župnija Stična
 • Župnija Postojna

 


Komentiraj prispevek!

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Back to Top ↑

UA-42404711-1