Program

Objavljeno: 11. avgusta 2006

no image

Študij je sestavljen iz

 • petih vsebinskih sklopov,
 • dveh sklopov, v katerih udeleženci pridobivajo različne veščine,
 • dveh ekskurzij v zamejstvo in
 • prakse.

Vsebinski sklopi so

 • Sodobni etični, filozofski in politični tokovi – politična filozofija (3 vikendi),
 • Pravo in pravni red (3 vikendi),
 • Novejša slovenska politična, družbena in gospodarska zgodovina (3 vikendi),
 • Ekonomija in etika (3 vikendi) in
 • Družbeni nauk Cerkve (2 vikenda).

Sklopi veščin pa so

 • Komuniciranje (4 vikendi),
 • Javno nastopanje (1 vikend) in
 • Vodenje projektov (1 vikend).

V okviru prakse v prvem letniku študentje kot skupina izvedejo manjši projekt s ciljem krepitve

 • organizacijskih sposobnosti,
 • koordinacijskih sposobnosti,
 • vodenja, moderiranja, povezovanja,
 • oglaševanja in
 • »vlivanja« primerne vsebine v projekt.

V drugem letniku pa praksa temelji predvsem na krepitvi samoiniciativnosti udeležencev, njihove lastne občutljivosti za dogajanje v družbi in družbene odgovornosti.

Študij v okviru dodatnega sklopa z naslovom Slovenija v Evropi in svetu vključuje tudi strokovni ekskurziji na Tržaško in na Koroško. Vsi sklopi posvečajo posebno pozornost tudi mestu Slovenije v Evropski skupnosti.

Opis vsebin študijskega programa: 

Komuniciranje in javno nastopanje

Za vsako javno delovanje je potrebno poznati nekaj osnovnih pravil o komuniciranju, moderaciji, govorništvu in nastopanju pred občinstvom, pa tudi o obvladovanju in reševanju konfliktnih situacij in vodenju skupin. Slušatelji se seznanijo s teorijo in prakso komuniciranja, tudi pisanja zahtevnejših sestavkov. Poudarek je na praktičnih vajah delovanja v skupini, nastopanja v javnosti, posebej na televiziji in radiu.

Sodobni etični, filozofski in politični tokovi – politična filozofija

Sklop obravnava najpomembnejše sodobne miselne tokove (razsvetljenstvo, idealizem, materializem, liberalizem, personalizem), predvsem pa politične teorije, ki so v zadnjih stoletjih odločilno vplivale na razvoj sodobnega sveta in še danes določajo naše življenje v narodni in državni skupnosti.

Temelji prava in pravni red

Sodobna država je pravna država, zato je za vsako javno delovanje in nastopanje nujno poznavanje splošnih temeljnih pravnih načel in ustavne ureditve države. Sklop Temelji prava in pravni red obravnava osnovne pravne pojme, ustavno ureditev Republike Slovenije, varstvo človekovih pravic ter temeljna zakonska določila na področju državne uprave, kazenskega prava, civilnega prava in pravnih postopkov.

Družbeni nauk Cerkve

Ob koncu 19. stoletja, ko je izšla prva sodobna papeška socialna okrožnica, je postal družbeni nauk katoliške Cerkve pomemben idejni dejavnik pri oblikovanju sodobne evropske družbe. S svojimi temeljnimi načeli o presežnosti človeške osebe, solidarnosti, subsidiarnosti in skupnem dobrem pomeni še danes pomembno etično vodilo za družbeno in politično delovanje. Sklop Družbeni nauk Cerkve obravnava temeljne ideje tega nauka in njegove zgodovinske vplive.

Novejša politična, družbena in gospodarska zgodovina

Srednja Evropa in z njo vred Slovenija je po francoski revoluciji in Dunajskem kongresu doživela pomembne politične, gospodarske in socialne spremembe in razvoj, ki je pripeljal do današnjega stanja na tem področju. Današnjega dne ni mogoče razumeti brez upoštevanja zgodovine zadnjih dveh stoletij. Tej zgodovini, s posebnim ozirom na Slovenijo, so posvečena ta predavanja.

Ekonomija in etika

Gospodarska vprašanja so v sodobnem svetu pomemben dejavnik tudi v osebnem življenju vsakega posameznika. Zato se je treba najprej dobro seznaniti s temeljnimi pojmi in zakonitostmi gospodarstva. Gospodarstvo velja za "čisto" stroko, kjer ni mesta za etična načela. Toda táko brezvrednostno gledanje na gospodarstvo je vedno bolj sporno, saj imajo velike gospodarske odločitve odločilne posledice za življenje vseh državljanov in celo vseh prebivalcev sveta. Poleg temeljnega poznavanja ekonomije se slušatelji seznanijo tudi z etičnimi vprašanji, ki se zastavljajo na tem področju (npr. brezposelnost, socialno razslojevanje). Prav njim je posvečena posebna pozornost.

Slovenija v Evropi in v svetu

V sklopu dveh strokovnih ekskurzij v zamejstvo se slušatelji seznanijo z narodnostno političnimi problemi slovenske manjšine v Italiji in v Avstriji.

Vodenje projektov in praksa

Za uspešno javno delovanje družbeno odgovornega državljana ni dovolj le argumentiranje, pomembno je tudi delovanje. Vsaka beseda je hkrati tudi delovanje in vsako delovanje je hkrati tudi sporočilo. V tem sklopu bomo spoznali, kako načrtovati, izpeljati in ovrednotiti javni dogodek, kako pridobiti sredstva, motivirati sodelavce in poskrbeti za širši kontekst – da bo dogodek vpet v celostno sliko našega dela. Sklop bo tesno povezan s prakso, ki jo bodo udeleženci opravljali.

Način dela

Na Socialni akademiji uporabljamo interaktvni način dela, ki je pokazal dobre rezultate na že uveljavljenih socialnih akademijah, predvsem v Avstriji. Poudarek je na ustvarjalnem delu v skupinah. Pri vsakem predmetu po uvodnih predavanjih poteka delo po skupinah ob pomoči predavateljev in asistentov -moderatorjev. Delo skupin je metodično oblikovano na veščinah, ki jih udeleženci sproti pridobivajo v sklopih komuniciranje, javno nastopanje in vodenje projektov. Udeleženci so v program ves čas aktivno vključeni, občasno tudi prevzamejo pobudo za vodenje le-tega.

Vodja študija je škof profesor dr. Anton Stres. Na akademiji pa so doslej predavali prof. dr. A. Stres, I. Kržič, Ida Baš, prof. dr. T. Jamnik, prof. dr. B. in I. Košir, prof. dr. Bogdan Kolar, dr. J. Markeš, mag. B. Rustja, D. Gantar, prof. dr. I. Štuhec, A. Chiaiutta, dr. M. Poznič in drugi.


Komentiraj prispevek!

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Back to Top ↑

UA-42404711-1