Urnik 2010/11

Objavljeno: 11. septembra 2010

no image

 Prijavnica

Prijavnica za prijavo preko elektronske pošte .

Modul 1:

Uvod v odgovorno državljanstvo

(40 ur, trije konci tedna v oktobru)

Namen modula je motivirati in usposobiti slušatelje za prevzemanje njihove vloge kot aktivnih in odgovornih dražavljanov v demokratični družbi.
Modul je usmerjen v slovensko preteklost, aktualno sedanjost in razmišljanja o njeni prihodnosti. Še posebej so izpostavljene gospodarske teme, ki so v vsakdanjem javnem dogajanju tudi najpogostejše. Slušatelji v okviru tega modula krepijo državljansko zavest ter nadgradijo osebne kompetence s področja komunikacije, javnega nastopanja in moderiranja. Modul vodijo predavatelji, ki so poleg širokega znanja sposobni tudi z osebnim zgledom motivirati udeležence za družbeno angažiranost.

 Modul 1: uvod v odgovorno državljanstvo
  Datum in ura
 Tematski sklop   Predavatelji

 Petek, 15. 10. 2010,
17:00-21:00 

 Odgovorno državljanstvo  Matej Cepin

Sobota, 16. 10. 2010,
8:00 – 15:00

  Javno nastopanje Anja Hlača Ferjančič

Petek, 22. 10. 2010,
17:00 – 21:00

 Moderacija Mojca Perat

Sobota, 23. 10. 2010,
8:00 – 15:00

Ekonomija in etika  dr. Jože Mencinger in dr. Peter Lah
Petek, 5. 11. 2010,
17:00 – 21:00
 Slovenski narod včeraj, danes… jutri?  Dr. Stane Granda
Sobota, 6. 11. 2010,
8:00 – 15:00
 Slovenski narod včeraj, danes… jutri?  Dr. Stane Granda

 

Modul 2:

Družba, država, politika

(40 ur, trije konci tedna v novembru in decembru)

Modul »Družba, država, politika« obravnava najpomembnejše sodobne miselne tokove (razsvetljenstvo, idealizem, materializem, liberalizem, personalizem), ki so v predmetu Zgodovina osvetljeni s političnimi, gospodarskimi in socialnimi razmerami časov, v katerih so nastajale. Predvsem pa se v okviru modula skozi predmeta Politična filozofija ter Pravo in pravni red posvetimo političnim teorijam, ki so v zadnjih stoletjih odločilno vplivale na razvoj sodobne družbe in še danes določajo naše življenje v narodni in državni skupnosti.

 

 Modul 2: Družba, država, politika 
  Datum in ura
 tematski sklop   Predavatelji
 Petek, 12. 11. 2010,
17:00-21:00
 Pravo in pravni red Dr. Janez Kranjc, dr. Albin Igličar
Sobota, 13. 11. 2010,
8:00 – 15:00
 Pravičnost   Alojzij Štefan
Petek, 26. 11. 2010,
17:00-21:00
Zgodovina I  Dr. Stane Granda
Sobota, 27. 11. 2010,
8:00 – 15:00
 Zgodovina  II Dr. Stane Granda
Petek, 03. 12. 2010,
17:00-21:00
Politična filozofija  Dr. Anton Stres
Sobota, 04. 12. 2010,
8:00 – 15:00
  Pravo in pravni red  Dr. Aljoša Dežman

Modul 3:

Družbene dileme

(40 ur, 8 ponedeljkov od 18h do 21h)
Modul 3: Družbene dileme aktualizira in tematsko poglablja znanje, ki so ga slušatelji pridobili v okviru modula »Družba, država, politika«.
Slušatelji so v okviru modula postavljeni pred izzive razsojanja, tehtanja in odločanja o aktualnih družbenih dilemah. Ob tem v konfrontaciji s strokovnjaki in soudeleženci na praktičen način pridobivajo tudi veščine argumentiranja in javnega nastopanja. Pri odločanju se tečajniki opirajo na sklopa Etika in Pravičnost, ki sta predstavljena na začetku modula.

 

 Modul 3: družbene dileme
  Datum in ura
 Tematski sklop   Predavatelji
Ponedeljek, 13. 12. 2010,
17:00 – 21:00
 Uvod v družbene dileme  Dr. Boštjan M. Turk, Aleš Primc
Ponedeljek, 20. 12. 2010,
17:00 – 21:00
Trajnostni razvoj? Dr. Nevenka Bogataj
Ponedeljek, 10. 01. 2011,
17:00 – 21:00
 Družbeni nauk cerkve    dr. Ivan Štuhec
Ponedeljek, 17. 01. 2011,
17:00 – 21:00
Vloga medijev?   Dr. p. Peter Lah
Ponedeljek, 24. 01. 2011,
17:00 – 21:00
Država in gospodarstvo Dr. Boris Pleskovič
Ponedeljek, 31. 1. 2011,
17:00 – 21:00
  Prihodnost Evropske unije?   Zvonko Bergant 
Ponedeljek, 14. 02. 2011,
17:00 – 21:00
  Globalizacija in migracije Dr. p. Robin Schweiger
Ponedeljek, 21. 02. 2011,
17:00 – 21:00
  Zaključni modul: Svet na razpotjih  Dr. Boštjan M. Turk, Jože Bartolj

Modul 4:

Komuniciranje

(40 ur, trije konci tedna v marcu)

V okviru modula »Komuniciranje« udeleženci nadgradijo veščine komuniciranja preko različnih medijev. Predvsem se posvečamo tehnikam nastopanja pred živim občinstvom, nastopanja pred video kamero in na radiu.
Pod vodstvom strokovnjakov z bogatimi izkušnjami na različnih področjih se udeleženci v varnem okolju preizkušajo v praktičnih vajah ter tako razvijajo individualni slog nastopanja. Modul se zaključi s celodnevno simulacijsko vajo, v kateri morajo udeleženci z uporabo svetovnega spleta in novinarske opreme ‘na terenu’ pripraviti raziskovalni prispevek na določeno tematiko.

 

 Modul 4: komuniciranje
  Datum  Sklop   Predavatelji
Petek, 04. 03. 2011,
17:00-21:00
 Kaj je dober novinarski prispevek? Jože Bartolj
Sobota, 05. 03. 2011,
8:00 – 15:00
 Javno nastopanje   Ida Baš 
Petek, 11. 03. 2011,
17:00-21:00
 Pisna komunikacija   Kristina Pučnik
Sobota, 12. 03. 2011,
8:00 – 15:00
 Javno nastopanje  Anja Hlača Ferjančič
Petek, 25. 03. 2011,
17:00-21:00
Delo z video kamero   Igor Košir
Sobota, 26. 03. 2011,
8:00 – 15:00
 Zaključna simulacijska vaja Jože Bartolj


Komentiraj prispevek!

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Back to Top ↑

UA-42404711-1