Vpis 2008/2009

Objavljeno: 31. avgusta 2008

vpis_08_09s.jpg
Želite razumeti ozadje dogajanj v družbi?

Želite pridobiti veščine, ki jih formalna izobrazba ponavadi ne nudi?

VPIS 2008/2009 

vpis_08_09s.jpg
  do srede, 8. oktobra 2008. 
 • 13 koncev tedna (petki in sobote) in ekskurzija,
 • stiki s priznanimi predavatelji iz sveta znanosti, politike, kulture in medijev,
 • neformalni in sproščeni odnosi v skupini,
 • zanimiva študijska praksa,
 • notranja motivacija za učenje,
 • kompetence, uporabne na delovnem mestu ter v javnem in zasebnem življenju. 
Vsebinski sklopi študija:

 • komuniciranje,
 • vodenje projektov,
 • politična filozofija,
 • pravo in pravni red,
 • novejša slovenska politična, družbena in gospodarska zgodovina,
 • ekonomija in etika,
 • družbeni nauk Cerkve,
 • Slovenija v Evropi in svetu.

Udeleženci s študijem:

 •  izboljšajo svoje razumevanje dogajanja v politiki, medijih, gospodarstvu, javnih institucijah in civilni družbi,
 • izboljšajo svoj zaposlitveni potencial in zaposlitvene zmožnosti,
 • spoznajo zanimive osebnosti ter tako razširijo svojo socialno mrežo,
 • nadgrajujejo znanje javnega nastopanja, komuniciranja, projektnega dela, timskega dela, načrtovanja kariere ipd.,
 • utrjujejo in poglabljajo osebne vrednote.

Kompetence, ki jih udeleženci pridobijo s študijem, so usklajene z osmimi ključnimi kompetencami vseživljenjskosti učenja, ki postajajo vse pomembnejše orodje merjenja uspešnosti v izobraževanju in zaposlovanju.
Udeleženci ob koncu študija pridobijo osebno opisno diplomo, v kateri so operdeljene pridobljene kompetence, pripravljene za vpis v evropski Europass življenjepis in slovenski e-Nefiks.
 
Plakat 2008/2009
 

plakat_08_09_mp_jpg.jpg

 

  Prijavnico najdete tukaj.

Časovna obveznost

Študij poteka v petek, od 17:00 do 21:00 ure.

V soboto pa od 9:00 do 16:00 ure. Študij  prične oktobra 2008 in traja do aprila 2009. V januarju udeleženci pričnejo s praktičnim skupinskim delom, s katerim zaključijo do maja 2009, ko so tudi vabljeni na svečano podelitev diplom.

Vikendi
Ekskurzija
Praksa
Skupaj ur
13
1
2
252

 
Na Socialni akademiji uporabljamo interaktivni način dela, ki je pokazal dobre rezultate na že uveljavljenih socialnih akademijah, predvsem v Avstriji. Poudarek je na ustvarjalnem delu v skupinah. Pri vsakem predmetu po uvodnih predavanjih poteka delo po skupinah ob pomoči predavateljev in asistentov – moderatorjev. Delo skupin je metodično oblikovano na veščinah, ki jih udeleženci sproti pridobivajo v sklopih komuniciranje, javno nastopanje in vodenje projektov. Udeleženci so v program ves čas aktivno vključeni, občasno tudi prevzamejo pobudo za vodenje le-tega.

Lokacija
Študij bo predvidoma potekal na Škofovih zavodih v Ljubljani.

Prispevek

Prispevek na udeleženca/udeleženko za prvi letnik je 460 €. Študij je plačljiv v dveh obrokih brez obresti (višina vsakega obroka je 230 €). Rok plačila prvega obroka je do začetka študija, rok plačila 2. obroka pa je v januarju 2009.

Štipendijski sklad pomaga slušateljem, ki so pomoči potrebni. Subvencija  v višini 25% ali 50 %  se odobri na podlagi prošnje in dokazil.

Kdo se lahko vpiše?

Najpogostejše ciljne skupine so študentje, zaposleni, iskalci zaposlitve in upokojenci med 22. in 60. letom starosti. Vpiše se lahko vsaka oseba z vsaj dopolnjeno srednjo šolo in dopolnjenimi 20 leti. Vpis je navzgor omejen na 25 slušateljev, program pa bomo izvajali, če bo nanj vpisanih vsaj 14 slušateljev.
 
Pogoji za dokončanje študija 
Po zaključenem študiju, ki pomeni  dvotretjinjski obisk predavanj in zadovoljivo opravljen praktični del študija v posameznih sklopih, slušatelji prejmejo diplome in naziv »Diplomant socialne akademije«.


Komentiraj prispevek!

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Back to Top ↑

UA-42404711-1