Vpis v študij 2010/11

Objavljeno: 10. septembra 2010

studij0.gif

Želite razumeti ozadje dogajanj v družbi?
Želite pridobiti veščine, ki jih formalna izobrazba ponavadi ne nudi?

studij0.gif

VPIS V ŠTUDIJ NA SOCIALNI AKADEMIJI 2010/2011

 •  Stiki s priznanimi predavatelji iz sveta znanosti, politike, kulture in medijev,
 •  Prenovljen program v štirih modulih.
 •  Možna prijava na en sam modul ali na vse štiri skupaj.
 •  Aktivne skupinske metode dela.
 •  Neformalni in sproščeni odnosi med slušatelji.
 •  Program se sproti prilagaja interesom udeležencev.
 •  Znanja, uporabna na delovnem mestu, v javnem in zasebnem življenju!

Socialna akademija v akademskem letu 2010/2011 ponovno vabi k vpisu v študij.

Slušatelji bodo v okviru študija z dinamičnim skupinskim delom in pod vodstvom strokovnjakov pridobili veščine za družbeno angažiranje in javno delovanje.

Poslanstvo študija je izobražeavti v razgledane, komunikacijsko sposobne državljane z visoko moralno zavestjo, povezati posameznike s podobnimi vrednotami ter krepiti socialni kapital vseh vključenih.

Študij poteka v štirih modulih z naslednjimi naslovi:

 1. Uvod v odgovorno državljanstvo,
 2. Družba, država, politika,
 3. Družbene dileme in
 4. Komunikacija.

Posamezen modul traja 40 pedagoških ur. Moduli 1, 2 in 4 potekajo ob koncih tedna (petek popoldne in sobota), modul 3 pa poteka med tednom, ob ponedeljkih popoldan. Datumi posameznih srečanj so navedeni pri opisu posameznih modulov.

studij01.gifŠtudij poteka v centru Ljubljane, v prenovljeni učilnici v prostorih Socialne akademije. Ulica Janeza Pavla II. 13, Ljubljana. Poskrbljeno je tudi za parkiranje.

Prispevek udeležencev za posamezen modul je 160 €, pri vpisu na vse štiri module (160 pedagoških ur) pa nudimo 25% popust. Kotizacija za celoten študij tako znaša 480 € in je plačljiva v enem ali dveh obrokih.


Vpis v 2 modul: Družba, država, politika je do srede, 10. novembra
2010.

Izpolnjeno prijavnico   pošljite na naslov:
Socialna akademija, ulica Janeza Pavla II. 13, Ljubljana ali po faksu 01-439-97-95.

Prijavnica za pošiljanje po elektronski pošti  pa pošljite na naslov: info@socialna-akademija.si

 

Ciljne skupine

K vpisu v študij še posebej vabimo tiste posameznike, ki že delujejo ali pa si v prihodnosti želijo delovati kot aktivni in odgovorni državljani v najširšem pomenu (v civilni družbi, politiki, kot vodje različnih skupin in drugo). Zelo dobre izkušnje s študijem pa imajo tudi:

 • mladi (zaposleni, študentje, …), ki želijo razširiti znanja, ki jim jih formalna izobrazba ne ponuja,
 • upokojenci, ki se odločijo, da se v tretjem življenjskem obdobju še ne želijo nehati učiti,
 • zaposleni, ki želijo izpopolniti svoj poklicni profil ter
 • brezposelni, ki želijo kakovostno zapolniti čas prehoda na novo delovno mesto.

Metoda dela

studij03.gifNa Socialni akademiji uporabljamo interaktvni način dela, ki je pokazal dobre rezultate na že uveljavljenih socialnih akademijah, predvsem v Avstriji. Poudarek je na ustvarjalnem delu v skupinah. Pri vsakem predmetu po uvodnih predavanjih poteka delo po skupinah ob pomoči predavateljev in asistentov – moderatorjev. Delo skupin je metodično oblikovano na veščinah, ki jih udeleženci sproti pridobivajo v sklopih komuniciranje, javno nastopanje in vodenje projektov. Udeleženci so v program ves čas aktivno vključeni, občasno tudi prevzamejo pobudo za vodenje le-tega.

Diplome in potrdila

Po uspešno zaključenem posameznem modulu udeleženci prejmejo potrdila o udeležbi, po zaključku celotnega študija (4 moduli) pa prejmejo diplomo.
Študij na Socialni akademiji je neformalne narave, zato diploma ne prinaša dviga formalne stopnje izobrazbe. So pa kompetence, ki jih udeleženci pridobijo s študijem, usklajene z osmimi ključnimi kompetencami vseživljenjskosti učenja, ki postajajo vse pomembnejše orodje vrednotenja znanja v izobraževanju in na delovnem mestu. Ob koncu študija udeleženci tako prejmejo prilogo k diplomi, v kateri je njihov napredek umeščen v okvir 8 ključnih kompetenc.

Pogoji za dokončanje študija 

Za uspešno zaključen modul se šteje dvotretjinski obisk slušatelja na modulu ter njegovo/njeno aktivno sodelovanje pri skupinskih nalogah. Za uspešno zaključen študij štejejo vsi štirje uspešno zaključeni moduli.

Pogosta vprašanja

Nameni študija so:

 1. Krepiti socialni kapital posameznika (osebna poznanstva) in s tem prispevati k njegovi vključenosti na različnih področjih (civilna družba, javna sfera, zaposljivost).
 2. Pridobiti globlje razumevanje družbenih dogajanj in procesov (‘več od zgolj tistega, kar povedo mediji’).
 3. Nadgraditi komunikacijske kompetence posameznika (različne oblike komunikacije, izražanje, samozavest, kritična pismenost).
 4. Poglobiti občutek za ‘prav’ in ‘narobe’ kar se tiče družbenih in osebnih dilem (kaj je dopustno in kaj ne z vidika trajnostnega preživetja in razvoja družbe).
 5. Prispevati k družbeni angažiranosti posameznika in k sprejetju dela odgovornosti, ki ga mora kot državljan v demokratični družbi vsakdo prevzeti.

Udeleženci s študijem:

 • izboljšajo svoje razumevanje dogajanja v politiki, medijih, gospodarstvu, javnih institucijah in civilni družbi,
 • izboljšajo svoj zaposlitveni potencial in zaposlitvene zmožnosti,
 • spoznajo zanimive osebnosti ter tako razširijo svojo socialno mrežo,
 • nadgrajujejo znanje javnega nastopanja, komuniciranja, projektnega dela, timskega dela, načrtovanja kariere ipd.,
 • utrjujejo in poglabljajo osebne vrednote.

Študij odgovarja na naslednje družbene potrebe:

 • občutek vsesplošne krize, ki je najbrž v globljem kontekstu pogojena s krizo zahodne civilizacije,
 • etika izgublja pomen, razprav o etiki in (ne)etičnosti različnih dejanj je vse manj; zato postaja vse dovoljeno,
 • prihaja do mešanja ideologij, od katerih posameznik kot potrošnik vzame od vsake tisto, kar mu pač paše,
 • premalo je refleksije družbenega dogajanja, ki ga je potrebno presojati z različnih vidikov,  teorij ali etičnih sistemov,
 • poleg teoretičnega znanja in praktičnih veščin je potrebno delati tudi na tretji komponenti kompetence – na odnosu, ki pa se ga lahko človek ‘naleze’ le preko srčnosti predavateljev in ostalih vpletenih (moderator…) Ta tretja komponenta v izobraževalnem sistemu v Sloveniji ne dosti prisotna, zato je nismo navajeni.


Komentiraj prispevek!

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Back to Top ↑

UA-42404711-1