Zaposlimo 2 mladinska delavca – poln delovni čas!

Objavljeno: 12. februarja 2018

Si mlad/a (15-29 let) in te mika delo z mladimi? Jim želiš pomagati odkrivati njihove edinstvene potenciale ter stopati z njimi po poti osamosvajanja, zaposlovanja in aktivnega državljanstva?

Na Socialni akademiji zaposlimo 2 osebi, odgovorni za mladinske programe.

Delo je za poln delovni čas, preko pogodbe o zaposlitvi. Začetek 1. marca 2018 in zaključek 30. novembra 2018, z možnostjo podaljšanja.

Prijave zbiramo preko tega spletnega obrazca do vključno srede, 21. februarja 2018.

Željene kompetence in pretekle izkušnje

 • Vodenje projektov: projektno načrtovanje, vodenje ekipe …
 • Mentorstvo mladim: npr. za osebnostni razvoj, poklicno usmerjanje, pri razvoju njihovih pobud …
 • Komuniciranje z javnostmi: obvladovanje socialnih omrežij v promocijske namene, delo z mediji …
 • Video produkcija: snemanje, montaža …
 • Izvajanje usposabljanj in delavnic: večdnevnih ali nekaj urnih, kot trener, izobraževalec …
 • Administracija: npr. organiziranje prijav udeležencev, koordinacije dogodkov, izposoje opreme …
 • Organiziranje in vodenje dogodkov: npr. priprava prostora, pisanje scenarija, javno nastopanje, moderiranje …

Ostali pogoji

 • Starost med 15 in 29 let na dan 1. marca 2018.
 • Status na trgu dela: kandidat tik pred zaposlitvijo ni zaposlen ali samozaposlen (lahko pa je iskalec prve zaposlitve ali prijavljen na Zavodu za zaposlovanje)
 • Kandidat po 13. 10. 2017 ne sme biti vključen v projekt usposabljanja »JR Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016-2018 (Kateri projekti so to?).

Željene značajske in druge lastnosti

 • Stopnja izobrazbe: ni bistvena, priporočamo vsaj V.
 • slovenski jezik: dobro obvladovanje, pisno in ustno,
 • angleški jezik:  zaželjeno je tekoče obvladovanje,
 • samoiniciativnost: zmožnost prevzemanja odgovornosti kot nasprotje čakanju na naročila,
 • ustvarjalnost: sposobnost kreiranja novih produktov,
 • natančnost: veliki projekti so namreč povezani tudi s kar nekaj birokracije,
 • pragmatičnost: vedeti, kdaj je pravi trenutek za konec perfekcionizma,
 • stik 1 na 1: zmožnost empatije – človek, ob katerem se drugi počutijo sprejetega in nagovorjenega.

Zaželeno je bivanje kandidata v Ljubljani ali bližnji okolici.

Delo bo obsegalo

 • vodenje projektov,
 • mentorstvo mladim pri osebnostnem razvoju, pobudništvu in poklicnem razvoju,
 • koordinacijo dogodkov in udeležencev različnih programov,
 • odnose z javnostmi in promocijske aktivnosti,
 • vodenje administracije.

Delo bo potekalo povečini v novih prostorih Socialne akademije na Tržaški 132 v Ljubljani.

Kaj ponujamo?

Dinamično delo, prav tako delovni čas (tudi kakšen vikend), a ga je mogoče do neke mere prilagajati osebnim potrebam.

Bogato učno izkušnjo, skozi katero se usposobiš v marsičem!

Delo v ekipi predanih in zagnanih ljudi, ki svoje delo delajo s srcem in jim ni pomembno le, da je stvar narejena temveč tudi to, da je smiselna.

Kaj je Socialna akademija?

 • Nevladna organizacija s statusom delovanja v javnem interesu na področju dela z mladimi.
 • Tim ustvarjalnih ljudi, ki se trudijo narediti svet boljši in uresničevati svojo vizijo.
 • Ekipa, ki bi najbrž nekaj približno podobnega počela tudi, če za to ne bi bila plačana.
 • Skupnost, temelječa na vrednoti človekovega dostojanstva.

Več o Socialni akademiji

Naša vizija za leto 2018

Več informacij

Za več informacij pišite na info@socialna-akademija.si ali pokličite na 01 439 97 95.

Operacijo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Evropski socialni sklad

Tags: , ,


Back to Top ↑

UA-42404711-1