Zdaj veliko bolje vemo, katere veščine potrebujemo pri našem delu

Objavljeno: 22. decembra 2013

V okviru pobude Mladinski delavec je Matej Cepin v MC Litija v novembru in decembru 2013 moderiral razvoj sistema usposabljanja mladinskih voditeljev in delavcev. Proces razvoja je obsegal dve poldnevni srečanji ter kopico dela pred, med in po njima. O učinkih razvoja sistema usposabljanja smo se pogovarjali z Alenko Urbanc, direktorico MC Litija.

S pomočjo moderatorja ste v organizaciji razvili sistem usposabljanja vaših mladinskih voditeljev in delavcev. Kakšna je/bo vloga tega dokumenta v MC Litija? Kako ga boste uporabili?

V MC Litija izvajamo veliko število projektov in programov. Nekateri so manjši, drugi veliki, različen je čas trajanja, finančna sredstva za program / projekt, število vključenih prostovoljcev, mladinskih voditeljev, udeležencev,… Posamezni mladinski vodje vodijo različno število programov ali projektov. V letih delovanja smo razvili izredno plosko organizacijsko strukturo in demokratično obliko odločanja, ki je ne želimo menjati. Na njej sloni celotna organizacijska kultura. Kljub temu so vloge posameznikov različne in prišel je čas, da jih natančneje definiramo. Preprosto zato, da bo tudi naš sistem delovanja bolj pregleden, akterji jasneje definirani, orientacija v sistemu lažja in posledično odnosi in doseganje ciljev boljši. Sistem postavlja tudi bolj določno možnost postavljanja osebnih ciljev vključenih v povezavi z organizacijo. To je tudi zelo pomembno, saj daje možnost krepitve kompetenc, povezanih s formalnim izobraževanjem za lažjo kasnejšo zaposljivost vseh vključenih.

Kako natančneje je potekal razvoj? Kakšni so bili sami učinki procesa razvoja na vaše sodelavce – na prostovoljce in na zaposlene?

Zelo veliko dela smo imeli z analiziranjem našega delovanja. Razstavili smo ga na prafaktorje, vključili odnose, v katere stopamo pri aktivnostih, kako definiramo njihov pomen za organizacijo, kakšne vloge prevzemamo v timih, skupinah, kakšen je naš odnos do pasivnih opazovalcev in udeležencev naših programov, prostovoljcev in mladinskih voditeljev. Ugotavljali smo, kako smo do sedaj prihajali do novih znanj, na koga smo se obračali po pomoč,…  Izluščili smo štiri ključne vloge v organizaciji: prostovoljce, mladinske voditelje manjših programov/projektov, mladinske voditelje večjih programov/projektov in mentorje. Definirali smo njihove odgovornosti, ključne kompetence in oblike usposabljanja. V zahtevnem miselnem procesu je sodelovalo devet ključnih mladinskih delavcev v organizaciji. Že sama priprava dokumenta je imela velik učni učinek na vse vpletene. Dala je veliko večje rezultate kot smo jih pričakovali na začetku. Z rezultatom smo zelo zadovoljni, kar je tudi jamstvo, da bo sistem usposabljanja mladinskih voditeljev in delavcev živel v praksi.

Kaj želite, da bi se na podlagi sistema usposabljanja čez leto ali dve spremenilo v vaši organizaciji?

MC Litija je hitro razvijajoča se organizacija. Spremembe se dogajajo skoraj vsak dan. Zato že sedaj vem, da bomo v dveh letih dokument zanesljivo prerasli in ga dopolnili. Do takrat pa bomo prostovoljci, mladinski vodje in sodelavci vedeli, v kakšnih vlogah nastopamo v organizaciji, Vedeli bomo, kakšne odgovornosti prevzemamo v določeni vlogi in kakšne pravice imamo. Vedeli bomo, katere veščine potrebujemo za “mojstrsko igranje” določene vloge in kako do njih v MC Litija in s pomočjo MC priti. Vedeli bomo tudi, kako lahko napredujemo v naslednjo vlogo. Imamo dokument, s katerim bo organizacija rasla in se razvijala.

Hvala za pogovor!

Tags: , , , ,


Komentiraj prispevek!

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Back to Top ↑

UA-42404711-1