Zmigaj se – program za krepitev kompetenc mladostnikov

Objavljeno: 13. avgusta 2019

Zmigaj se je program, namenjen krepitvi kompetenc mladostnikov, ki smo ga izvajali v šolskem letu 2018/2019 v Osrednjeslovenski regiji in občasno v drugih krajih po Sloveniji. Program je bil razvit s strani udeležencev študijskega krožka. Cilj le-tega je bil, da se mladi osredotočijo na svoje pozitivne lastnosti, kompetence, jih nadgradijo in preko tega dosežejo uspehe na različnih področjih. Koncept pozitivnega pristopa smo povezali s širšim konceptom zdravega odnosa do sebe in sočloveka, do različnih kultur in narave.

Vseskozi smo razvijali kritično mišljenje, se osredotočali na okoliščine, v katerih se razvijajo slovenski mladostniki današnjega časa. Iskali smo zabrisane vrednote, ki vse bolj izginjajo, a imajo velik pomen za razvoj kompetenc mladostnikov in za dolgoročno doseganje uspeha le-teh na njim pomembnih življenjskih področjih. Naše debate so potekale v slogu spoštljivosti in različnosti.

Naši izobraževalni cilji so bili: krepitev in nadgradnja kompetenc, opolnomočenje mladostnikov, razvoj koncepta različnosti (znotraj tega spoštovanje dostojanstva, vsakega posameznika kot svojevrstnega, rojenega v različnih družbenih okoliščinah, učenje razumevanja, solidarnosti, nenasilja, nediskriminacije), samostojnosti (razvoj in krepitev posameznikovih kompetenc, odgovornosti do sebe in drugih znotraj skupnosti, širše družbe in kulture, spodbujanje samostojnega in zdravorazumskega odločanja, zavedanje in raba državljanskih pravic ter upoštevanje dolžnosti) ter usmeriti, spodbuditi mlade k družbenem doprinosu. Vse aspekte smo povezovali s konceptom zdravega odnosa.

Celoten program je bil skrbno načrtovan ter evalviran. Sproti smo ga izpopolnjevali. Bil je rezultat aktivacije mladih, skupnega dela. Delavnice so temeljile na pozitivnem pristopu, osredotočanju na pozitivne lastnosti vsakega posameznika, na vzdušju, ki je ključno za pozitiven napredek in osebne ter družbene spremembe. Naša srečanja so zaznamovale debate, socialne igre, priprave delavnic za mladostnike in priprava ter izvedba uličnega dela in kampanj.

Preko inovativnih preventivnih pristopov, video izzivov, delavnic ter interaktivnega uličnega dela #đabenasmeh smo na obraz prikradli na stotine nasmehov ter mladostnike seznanjali z zdravim odnosom do sebe in življenja. Na različne načine s pomočjo interaktivnih pristopov smo jim pomagali vzpostaviti uporabne navade za razvoj in krepitev kompetenc, ki so potrebne za doseganje uspeha.

Mladostnikom smo zagotovili kakovostno in varno preživljanje prostega časa ter trajnostni razvoj v kontekstu vseživljenjskega učenja s poudarkom na razvoju in krepitvi veščin v skupnosti. Posluževali smo se socialnih iger, socialno-gibalnih vadb ter cirkuške pedagogike, kar smo prepletli s teorijo. Na interdisciplinaren, celosten, inovativen in zabaven način smo obravnavali aspekte posameznikovih kompetenc in družbenega doprinosa (vse v luči zdravega odnosa), kot temelje za dolgoročni uspeh mladih.

Maja Dežman Sterle

Delovanje študijskega krožka je sofinancirano s strani MIZŠ in Andragoškega centra RS.

Tags: , ,


Komentiraj prispevek!

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Back to Top ↑

UA-42404711-1