Kaj misliš?

pizap.com14014650847871Razmišljajmo o temeljnih pravicah …

Se ti zdi samoumevno, da smo vsi pred zakonom enaki? Včasih ni bilo tako. Razlike so se delale glede na družbeni stan, bogastvo, spol, raso …

Kaj pa take stvari kot je npr. pravica do porodniškega dopusta, prepoved dela otrok, volilna pravica žensk, pravica do javnega šolanja vseh otrok, pravica do zdravega okolja, pravice živali, pravice vojnih ujetnikov, svoboda govora in združevanja …?

Naša kampanija promovira vsebino Listine EU o temeljnih pravicah. Pravice posameznikov v EU so se vzpostavile ob različnih časih, na različne načine in v različnih oblikah. Zaradi tega se je EU odločila, da vse pravice vključi v enoten dokument, ki odraža spremembe v družbi, družbeni napredek ter znanstveni in tehnološki razvoj.

Več o listini si lahko prebereš tu.

Pravice v listini so razdeljene na 6 poglavij

Freedom - Svoboščine 2Dostojanstvo:

 • človekovo dostojanstvo,
 • pravica do življenja,
 • pravica do osebne celovitosti,
 • prepoved mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja,
 • prepoved suženjstva in prisilnega dela

Svoboščine:

 • Solidarity - Solidarnostpravica do svobode in varnosti, spoštovanje zasebnega in družinskega življenja,
 • varstvo osebnih podatkov,
 • pravica sklepanja zakonske zveze in pravica ustvarjanja družine,
 • svoboda misli, vesti in vere,
 • svoboda izražanja in obveščanja, svoboda zbiranja in združevanja,
 • svoboda umetnosti in znanosti,
 • pravica do izobraževanja,
 • svoboda izbire poklica in pravica do dela, svoboda gospodarske pobude,
 • lastninska pravica,
 • pravica do azila, varstvo v primeru odstranitve, izgona ali izročitve.

Solidarity - Solidarnost 3Enakost:

 • enakost pred zakonom, prepoved diskriminacije,
 • kulturna, verska in jezikovna raznolikost,
 • enakost žensk in moških,
 • pravice otroka,
 • pravice starejših,
 • vključenost invalidov.

Solidarnost:

 • Ring of many hands teampravica delavcev do obveščenosti in posvetovanja v podjetju, pravica do kolektivnih pogajanj in ukrepov,
 • pravica dostopa do služb za posredovanje zaposlitev,
 • varstvo v primeru neupravičene odpustitve, pošteni in pravični delovni pogoji,
 • prepoved dela otrok in varstvo mladih pri delu,
 • družinsko in poklicno življenje,
 • socialna varnost in socialna pomoč,
 • varovanje zdravja, dostop do storitev splošnega gospodarskega pomena,
 • varstvo okolja, varstvo potrošnikov.

Pravice državljanov:

 • Freedom - Svoboščinepravica voliti in biti voljen na volitvah v evropski parlament, pravica voliti in biti voljen na občinskih volitvah,
 • pravica do dobrega upravljanja,
 • pravica dostopa do dokumentov,
 • evropski varuh človekovih pravic,
 • pravica do peticije,
 • svoboda gibanja in prebivanja,
 • diplomatska in konzularna zaščita.

Dignity - DostojanstvoSodno varstvo:

 • pravica do učinkovitega pravnega sredstva in nepristranskega sodišča,
 • domneva nedolžnosti in pravica do obrambe,
 • načeli zakonitosti in sorazmernosti kaznivih dejanj in kazni,
 • pravica, da se za isto kaznivo dejanje kazensko ne preganja ali kaznuje dvakrat.;

Pošlji nam svoja opažanja o kršitvah pravic ali dobrih primerih spoštovanja človekovih pravic, ki jih opaziš v svojem vsakdanu, v svoji okolici. 

Z veseljem bomo prejeli tvojo pošto in jo objavili na naši spletni strani ter Facebooku.

Kontakt: eyr@socialna-akademija.si


Komentiraj prispevek!

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Back to Top ↑

UA-42404711-1