Kakšna je razlika med spletno delavnico, webinarjem in usposabljanjem?

Objavljeno: 5. maja 2020

Razmišljaš o tem, da bi posredoval/-a znanje preko spleta? V času od sredine marca do danes smo vsi verjetno že preizkusili različne pristope, najsi bo kot učenci ali kot organizatorji spletnih srečanj, sestankov ali seminarjev in odkrivali dobre in slabe plati različnih programov in platform.

Zadnji mesec in pol je bil na Socialni akademiji zaznamovana z raziskovanjem, testiranjem in učenjem o različnih spletnih platformah ter orodjih in njihovi uporabnosti za mladinsko delo ter preverjanje že v preteklosti izdelanih konceptov in izbranih orodij v praksi.  Spodaj lahko preveriš, katera oblika je najprimernejša tako za udeležence, kot tudi za samo vsebino.

Ko smo poskusili naše redne aktivnosti čimbolj avtentično in čim manj boleče pretvoriti v spletna srečanja na daljavo, se je kmalu pokazalo še nekaj: obstaja velika razlika med tem, koliko so v spletne aktivnosti vključeni udeleženci – obstajajo take, kjer lahko udeleženci brez problema zraven štrikajo, popravljajo kolo ali pečejo piškote in take, ki zahtevajo od njih nekaj več sodelovanja. Aktivna participacija udeležencev je vendarle eden od ključnih pristopov mladinskega dela, zato je pri izbiri orodij to lahko odločilno.

Čeprav na spletu pogosto zasledimo termine, kot so webinar, spletno usposabljanje in spletna delavnica, le-ti običajno označujejo eno in isto aktivnost. Preko prakse smo ugotovil, da je smiselno razlikovati med temi pojmi, saj z natančnejšimi izrazi udeležence bolje pripravimo na to, kaj jih bo čakalo.

Zato smo spletne aktivnosti razdelili v tri podskupine. Dve krajši obliki sta webinarji in spletne delavnice, daljšo obliko pa smo poimenovali spletna usposabljanja.

Webinar oz. spletni seminar

Webinar je najbolj klasična oblika spletnega izobraževanja, s katero se na spletu najpogosteje srečamo.

Glavno besedo ima predavatelj/speaker, ki podaja znanje po vnaprej pripravljenem predavanju ali govoru. Vmes ali na koncu usposabljanja pa predavatelj odgovarja na vprašanja oziroma izvede, tako imenovani Q&A session.

Prednost pri tej obliki je, da se ga lahko udeleži veliko oseb, da je večina udeležencev zaradi njihove manj aktivne udeležbe na to obliko že navajena in ne potrebuje dodatne razlage, kako stvari potekajo. Tudi tehnično je precej manj zahteven za izvedbo od ostalih oblik, saj ne uporablja veliko zunanjih aplikacij oziroma funkcij platform.

Je tudi zelo lahko prilagodljiva oblika za velike skupine udeležencev. Vzemimo primer Q&A sessona: ta lahko poteka ali preko chata ali pa udeleženci vprašanja postavljajo v živo. Naše izkušnje so pokazale, da chat zelo dobro deluje pri zelo velikih skupinah udeležencev – ti vprašanja lahko postavljajo ves čas, odgovore pa dobijo, ko je primeren čas za to. Postavljanje vprašanj v živo  je bolj naravno in osebno, je pa primerno za manjše skupine.

Ta oblika je precej hvaležna tudi za streaming ali za snemanje, saj je predavatelj edina izpostavljena oseba.

Slabost pri tej obliki je, da je sodelovanje udeležencev zelo površinsko in da uporablja zelo malo metod, ki zaradi tega tudi ne ustrezajo vsem učnim stilom. Udeleženci med seboj tudi nimajo stika in ni vzpostavljene neke skupinske dinamike ali druženja.

Te zanima, kako izgleda webinar v praksi? V maju pripravljamo webinar Pisanje življenjepisa od A do Ž.

Spletna delavnica

Spletna delavnica poskuša čimbolj vključiti sodelovanje udeležencev, in sicer na podoben način, kot bi to storili na »navadnih« delavnicah.

Pri tej obliki uporabljamo tudi več raznolikih metod, ki podpirajo in krepijo različne načine sprotnega sodelovanja. Ti so lahko na primer: pogovor v malih skupinah, prestavitev v živo, postavljanje vprašanj in povzetkov pogovorov v malih skupinah. Zanimiva je tudi uporaba drugih aplikacij, ki niso vgrajene v samo platformo, kot so na primer Mentimeter, Padlet, ogled posnetkov na YouTube-u, uporaba platforme za deljenje slik in drugih izdelkov.

Negativna plat je, da je pogosto tehnično precej zahtevnejša in da nekatere spletne platforme ne podpirajo funkcij, kot so na primer deljenje v skupine, integrirani vprašalniki, kar predavatelja prisili v uporabo in poznavanje več digitalnih orodij, od udeleženca pa tudi nekaj več tehničnega znanja pri preklapljanju med aplikacijami, pri odpiranju dokumentov ipd.

Pri delavnicah gre še vedno za krajše oblike aktivnosti, kar ne omogoča pretiranega povezovanja in navezovanja stikov med udeleženci, vendar ta omogoča več medsebojne interakcije. Udeleženec ima tako na koncu občutek, da je bil del skupinske aktivnosti in da je bil v stiku z drugimi.

V maju smo kar se tiče delavnic v okviru projekta Inkubator 4.0 pripravili tri, in sicer: Prepir ali mir?!, ABC obdelave fotografij in Iti naprej, ko ne vem, kaj bi?

Spletno usposabljanje

Spletno usposabljanje je kombinacija več zgoraj naštetih pristopov: delavnic, webinarjev in tudi samostojnega dela. Gre več zaporednih srečanj stalne skupine udeležencev v nekem daljšem časovnem obdobju, običajno v razponu nekaj tednov

Usposabljanja so bolj celostna in udeleženci na njih pridobijo več kompetenc, zlasti če izkoristimo še čas med srečanji za samostojno »domačo nalogo« oziroma na delu na lastnem izdelku.

Udeleženci morajo v usposabljanja vložiti največ svoje energije, truda in časa, vendar se to pozna tudi na rezultatih.

Ker gre za dolgotrajno srečanje in druženje, je tako usposabljanje tudi najbolj primerno za povezovanje udeležencev med sabo in za vzpostavljanje novih poznanstev. Odnosi in zaupanje se namreč ustvarjajo na dolgi rok – skozi daljše oblike sobivanja. Tako nastajajo tudi prava prijateljstva. In spletna usposabljanja od vseh spletnih oblik še najbolj dajejo možnost za nastanek le-teh, kar je v času, ko so naši stiki omejeni, še toliko bolj pomembno.

Dodana vrednost imeti stalno spletno učilnico, kamor se lahko nalagajo datoteke, ki udeležencem omogoča klepet tudi med srečanji ipd.

V maju smo na Socialni akademiji pripravili dve daljši usposabljanji z multimedijsko tematiko, in sicer Ustvari scenarij in Zmontiraj video.

 

Zapisala: Eva Gajšek

Prispevek je lastno mnenje in ne odraža nujno mnenja celotne organizacije.

 

 

Tags: , , , , , ,


Komentiraj prispevek!

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Back to Top ↑

UA-42404711-1