MotivAction

 

 

 

MotivAction je projekt strateškega partnerstva, katerega namen je krepitev veščin mladih za boljše upravljanje osebnega življenja ter na tak način  izboljšati njihove možnosti za zaposlitev in delo v prikrajšanih regijah.

Projekt odgovarja na problem visoke stopnje nezaposlenosti mladih v regijah, kjer delujejo partnerji. Cilj projekta je uvajanje pozitivnih sprememb v življenja srednješolcev, kar bo pri tej generaciji zmanjšalo prisotnost pasivnega življenjskega sloga ter pomanjkanja motivacije.

Izboljšavo trenutnega stanja bomo v projektu dosegli s krepitvijo kompetenc, s katerimi bodo mladi znali učinkoviteje voditi svoj vsakdan, imeli bodo višjo delovno moralo ter se lažje (samo)zaposlili.

Partnerji v projektu:

Intelektualni rezultati projekta:

1.) Analiza stanja

Izvedena je bila analiza stanja z lokalnimi ciljnimi skupinami v zajetih regijah z namenom raziskati lokalne razmere, potrebe in težave v zvezi z zaposlovanjem mladih.
Situation analysis brochure
Področna analiza stanja

2.) Mednarodna skupina trenerjev

Partnerji bodo oblikovali mednarodno skupino desetih trenerjev, ki bo odgovorna za razvoj treh učnih načrtov in izvedbo štirih treningov letno pri vsakem izmed partnerjev. Delo skupine bo vsebovalo osebna in spletna srečanja ter individualno delo (analize, raziskave, priprava vsebin ipd.).

3.) Učni načrti za usposabljanja

Razvoj učnih načrtov za usposabljanja, katerih glavni namen je krepitev kompetenc ciljne skupine na sledečih področjih:
– samozavedanje: samozavest, motivacija,
življenjska in karierna orientacija: upravljanje s časom, postavljanje ciljev in prioritet, prepoznavanje osebnega poslanstva ipd.
delovne in podjetniške spretnosti: upravljanje procesov, timsko delo itd.

Trije vključeni partnerji, Socialna akademija, Kathaz in Akademie Klausenhof, bodo vsak izvedli po štiri usposabljanja v šolskem letu s 40 udeleženci. Skupno bo tako posamezni partner izvedel 8 usposabljanj v času trajanja projekta. Ciljna skupina za usposabljanje so srednješolci, stari od 17 do 18 let.

Končni intelektualni rezultati v slovenščini:
Usposabljanja na temo osebnega razvoja in samozavedanja
Na samozavedanje osredotočena usposabljanja karierne orientacije

Finančna pismenost in podjetniška usposabljanja za dijake: od osebnih financ do lastnega podjetja

4.) Mentorski program

Mentorstvo je drugi steber projekta, ki predstavlja podporo udeležencem. Mentorji se bodo z dijaki srečevali dvakrat mesečno.

Izdelan bo učni načrt za usposabljanje mentorjev, na podlagi katerega bodo izvedena usposabljanja za mentorje. Poleg tega bodo potekala tudi redna mentorska srečanja, na katerih si bodo ti podelili izkušnje, izzive ter dobre prakse.

Končni intelektualni rezultat v slovenščini:
Mentorski program: Sopotnik mladim na poti iskanja osebnega poslanstva

5.) Banka priložnosti

Banka priložnosti bo izvedena v obliki spletne strani, na kateri bodo mladi lahko našli priložnosti za krepitev veščin, ključnih za prevzemanje odgovornosti in različnih vlog v družbi (štipendije, pripravništva, prostovoljno delo itd.). 

Povezava do strani je tukaj.

6.) Dogodki razširjanja rezultatov in predstavitve projekta

Na koncu projekta bo vsak partner izvedel predstavitveni dogodek z namenom širjenja in promocije programa v lokalnem in nacionalnem okolju zainteresirani javnosti, na primer učiteljem in drugim pedagoškim delavcem na srednjih šolah ter drugim strokovnjakom.

Trajanje projekta: od 1. 9. 2017 do 31. 10. 2020.

Številka projekta: 2017-1-HU01-KA201-036045.

Projekt je sofinanciran s strani programa Eramsus+.


Comments are closed.

Back to Top ↑

UA-42404711-1